21 Οκτωβρίου 2016

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας , στις 25 Οκτωβρίου 2016 .

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Λήψη απόφασης περί εγκρισης ή μη του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Αλεξάνδρειας Β΄Φάση : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
(σχετική η αριθ. 04/2016 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξπάνδρειας)
2.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της έκθεσης της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας
3.Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή πρότασης (αιτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξάνδρειας» στο πλαίσιο του ΟΧΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου
4.Λήψη απόφασης για:
Α.Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: << Προμήθεια , Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας>> από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β.Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 για την ως άνω προμήθεια και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία>> στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 και την έγκριση της μελέτης,
Δ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ,
Ε.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ.Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

5. Λήψη απόφασης για:
Α.την υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β, με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας»
Β.την έγκριση της στελέχωσης της ως άνω δομής από υπαλλήλους προβλεπόμενων ειδικοτήτων και με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών (Πρόσκληση 028.9iv με Α/Α ΟΠΣ 1548)
Γ.την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Έντυπου υποβολής πρότασης
Δ.την έγκριση και υποβολή της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια μέσα της προτεινόμενης Πράξης
Ε.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη συγκρότηση «Ομάδας Έργου» και για τον ορισμό Υπευθύνου της  προτεινόμενης Πράξης και
ΣΤ.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
6.Ληψη αποφασης περι οριστικης παραλαβης της πραξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» με κωδικο ΟΠΣ 265971
7.10η αναμορφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 281/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)
8.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν
9.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ>>
 (Α.Μ. 57/2015)
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>
 (Α.Μ. 56/2012)                                                                                                                                      
11.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Κεφαλοχώρι
12.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Καμποχώρι
13.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Σχοινά
14.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Ραψομανίκη
15.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Πλάτανο
16.Λήψη απόφασης για : Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησί
17.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας
18.Ληψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βρυσακίου Δήμου Αλεξάνδρειας
19.Δ΄τροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)


18 Οκτωβρίου 2016

Η ομιλία του Δημ. Πανταζόπουλου στο δημαρχείο της Αλεξάνδρειας, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης του Γιδά.

Ξεδιπλώνοντας τις σελίδες της ιστορίας της εποχής του λεγόμενου Μακεδονικού Αγώνα.
Με ιδιαίτερη χαρά – δήλωσε από το βήμα της αίθουσας του Δημοτικού Συμβούλιου Αλεξάνδρειας, ο ομιλητής- αποδέχθηκα την πρόταση να συμμετάσχω στην σημερινή εκδήλωση από άλλο μετερίζι, αυτό της κατάθεσης κάποιων ιστορικών στοιχείων, που έχουν αναφορά στην απελευθέρωση του τόπου μας από τον Τουρκικό ζυγό το 1912. Η τιμή είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς καλούμαι να συμμετάσχω σε μια ιδιαίτερη στιγμή, τη βράβευση των συμπολιτών και συνδημοτών αθλητών μας για τις εφετινές διακρίσεις τους.
Στην αρχή είχα κάποιους ενδοιασμούς για το τι πρέπει να παρουσιάσω στην σημερινή μας εκδήλωση, καθώς είναι χιλιοειπωμένα τα γεγονότα αυτών των ημερών. Τα καταθέσαμε πολλές φορές και ο υποφαινόμενος και άλλος ερευνητής της τοπικής μας ιστορίας. Είχα βέβαια και το πρόβλημα πως θα συνδεθεί η σημερινή μας εκδήλωση της βράβευσης των αθλητών μας με το τι θα πρέπει να παρουσιαστεί και που να δένει, ας μου επιτραπεί η έκφραση το τότε και το τώρα.
Τελικά, αποδέχθηκα την πρόταση γιατί τις τότε εθνικές μας προσπάθειες με τις σημερινές διακρίσεις των αθλητών μας, τις συνδέει μια και μόνο λέξη, η λέξη ΑΓΩΝΑΣ.Τότε, οι πρόγονοί μας αγωνίζονταν για την φυσική επιβίωση του Ελληνισμού στα αιματοβαμμένα χώματα της Μακεδονίας μας και την εθνική μας αποκατάσταση, την απελευθέρωση αυτής της Ελληνικής γης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Ελεύθερης Ελλάδας, της παλιάς Ελλάδας όπως την αποκαλούσαν οι παππούδες μας. Σήμερα, τα δισέγγονά τους, μαζί με τα παιδιά αλλοδαπών, οικονομικών και όχι μόνο μεταναστών, που μετέχουν της Ελληνικής παιδείας ενσυνείδητα, αγωνίζονται σε έναν άλλο τομέα, τον αθλητισμό σε Πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και διεθνώς, για να μας κάνουν υπερήφανους με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους.
Επιτρέψτε μου λοιπόν, έστω και καταχρηστικά σε αυτό το σημείο, να ξεδιπλώσω τις σελίδες της ιστορίας της εποχής του λεγόμενου Μακεδονικού Αγώνα, που ήταν τόσο επώδυνος και αιματηρός, αλλά ουσιαστικός, της φυσικής επιβίωσης ημών των Μακεδόνων στις εστίες μας και εν τέλει πρόδρομος της απελευθέρωσής μας, για να είμαστε τώρα ελεύθεροι και να τιμάμε τα παιδιά μας σήμερα στο ευ αγωνίζεσθαι, στον  αθλητισμό ευτυχώς και όχι στον πόλεμο.
Η Τουρκική κατοχή λοιπόν ήταν ομολογουμένως μία από της χειρότερες που γνώρισε το ανθρώπινο γένος και όσον αφορά την περιοχή μας άρχισε σχετικά πιο νωρίς από άλλες Ελληνικές περιοχές, ήδη από τον 14ο αιώνα και τα δεινά που επέφερε στους υπόδουλους ραγιάδες περιγράφονται από τους περιηγητές και τους ιστορικούς με τα μελανότερα χρώματα. Ήταν τότε που ο Γαζή Εβρενός μπέης καταλαμβάνει τον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας και τα Ρουμλουκιώτικα χωριά παραχωρούνται από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Β’ ως κτήματα στον ίδιο και στους απογόνους του.
Το Ρουμλούκι και τότε, αλλά και στη συνέχεια, κατοικούνταν από αμιγώς Ελληνικό πληθυσμό, γεγονός που έδωσε την αφορμή στους Τούρκους κατακτητές να το ονομάσουν έτσι, δηλαδή Ρωμιότοπο, Ελληνότοπο. Παρά την γειτνίασή του με δυο μεγάλες Μακεδονικές πόλεις, την Βέροια και την Θεσσαλονίκη και τις συχνές βαρβαρικές επιδρομές που γνώριζαν, εν τούτοις, η μορφολογία του εδάφους με τα έλη και τις παραποτάμιες διακλαδώσεις που εναλλάσσονταν με μεγάλα και πυκνά δάση, σε συνδυασμό με το βαρύ υγρό και άκρως ανθυγιεινό του κλίμα, συνέβαλε στο να περνούν μόνο οι επιδρομείς, να ληστεύουν τον τόπο και να φεύγουν, αφήνοντας τους καλά κρυμμένους στα φυσικά κρησφύγετα της περιοχής έλληνες κατοίκους να δημιουργήσουν από την αρχή μέσα από τα αποκαΐδια της καταστροφής.
Η περίοδος των πρώτων χρόνων της τουρκοκρατίας χαρακτηρίζεται κυρίως για την αγωνιώδη προσπάθεια προς φυσική επιβίωση των Ρουμλουκιωτών, ενώ αργότερα, ήδη από τον 16ο και 17ο αιώνα, εμφανίζονται ενέργειες αντίστασης των κατοίκων ενάντια στην αυθαιρεσία των μπέηδων και των άτακτων μουσουλμάνων που καταδυναστεύουν τον γηγενή πληθυσμό και οργανώνονται οι πρώτες ένοπλες ομάδες κυρίως στα Ρουμλουκιώτικα χωριά που βρίσκονται στους πρόποδες των Πιερίων ή συνορεύον μ’ αυτά. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη τριών Μονών στην περιοχή, του Αγίου Αθανασίου της Σφήνιτσας, των Αγίων Αναργύρων Νησίου και των Αγίων Πάντων στα Παλατίτσια, σφυρηλατούν την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ραγιάδων, καθώς στις εγκαταστάσεις τουςλειτουργούν κρυφά και φανερά σχολεία για τα Ελληνόπουλα. Μέχρι, που στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα η Θεία Πρόνοια μας φέρνει ως Επίσκοπο στην Καμπανία τον Θεόφιλο Παπαφίλη των εξ Ιωαννίνων, μία από τις πιο σεμνές και πνευματικές μορφές ιεραρχών όλης της Οθωμανικής περιόδου, που ουσιαστικά βάζει τις βάσεις για την θρησκευτική σφυρηλάτηση και την εθνική αφύπνιση των Ρουμλουκιωτών, μέσα κυρίως από το εκπαιδευτικό και θεολογικό του έργο, που σε συνδυασμό με το φλογερό κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού, ξαναγεννά κατ’ ουσίαν πνευματικά το Ρουμλούκι, τονώνει το Εθνικό αίσθημα και ενισχύει την ελπίδα για λευτεριά.
Μία ελπίδα που δεν στερεύει όταν κατά την επανάσταση του 1821, όλο το Ρουμλούκι πυρπολείται απ’ άκρη σ’ άκρη, αλλά συνεχίζει να σιγοκαίει μέσα στα νέα δεινά και την καταστροφή που επέφερε η αποτυχία της επανάστασης. Υπάρχει όμως η παλαιά Ελλάδα, το ελεύθερο εκείνο, έστω και μικρό κομμάτι ελληνισμού, που στα μάτια και στις ψυχές των υποδούλων είναι η μαγιά και για την εθνική αποκατάσταση. Στα 1878, μια ακόμη επανάσταση πνίγεται στο αίμα, αυτή τη φορά στα γειτονικά Πιέρια, όπου συμμετέχουν και αρκετά Ρουμλουκιώτικα χωριά, κυρίως γειτνιάζοντα με τα υψίπεδα των Πιερίων και που πολύ  γλαφυρά ο Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος μας περιγράφει μέσα από τα απομνημονεύματά του τις δοκιμασίες και την ταλαιπωρία των Ραγιάδων και όλη την προετοιμασία και την κήρυξη της επανάστασης, βήμα προς βήμα, ημέρα προς ημέρα, μέχρι την τραγική κατάληξή της.
Αυτή όμως την εποχή, ένας νέος εχθρός κάνει την εμφάνισή του στα Μακεδονικά χώματα, πιο επικίνδυνος και από αυτούς τους τούρκους. Ήταν τότε που κορυφώθηκαν οι προσπάθειες των Βουλγάρων για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας, προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά το όνειρο του Βουλγαρικού μεγαλοϊδεατισμού, η ίδρυση της Μεγάλης Βουλγαρίας με έξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος και που βέβαια πάντα υποβάθμιζε βάση της θεωρίας του πανσλαβισμού η Ρωσία. Ως κύριο μέσο προς την επίτευξή του τέθηκε η απόσχιση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από τον κορμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Για το σκοπό αυτό εισχωρούν στα Μακεδονικά χώματα διάφορα ένοπλα σώματα, οι γνωστοί Κομιτατζήδες, που επιδίδονται σε ένα όργιο απειλών, διώξεωνκαι σφαγών, για να προσεταιριστούν, έστω και με την βία τους ντόπιους πληθυσμούς. Όπου η «πειθώ» δεν έφερε αποτελέσματα, χρησιμοποιούνταν η βία.
Ο Ελληνισμός πλέον της Μακεδονίας κινδύνευε με την φυσική του εξόντωση. Όταν οι δραματικές φωνές ικεσίας προς βοήθεια απευθύνονταν εις ώτα μη ακουόντων στην ελεύθερη Ελλάδα, η οποία δεν μπορούσε να συνέλθει ακόμη από τις συνέπειες της ντροπιαστικής ήττας του ελληνοτουρκού  πολέμου του 1897, οι Μακεδόνες αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους, με δικά τους μέσα, σχηματίζοντας τα πρώτα κύτταρα και τους πυρήνες αντίστασης μέσα από την Εκκλησία, τις Κοινότητές τους και τα παλαιά αντάρτικα σώματα από ντόπιους κατοίκους, με μέσα πενιχρά.
Η περιοχή του Ρουμλουκιού και ιδιαίτερα του Βάλτου, θα βρεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των συγκλονιστικών γεγονότων, κυρίως λόγω της σημαντικής γεωγραφικής του θέσης. Ο Βάλτος, με αβαθή νερά και την πυκνή του βλάστηση από καλάμια και ραγάζια, θα επιλεγεί από τους Βούλγαρους ως βάση και τόπος εξόρμησής τους. Μετά το 1903, περίπου 250 Κομιτατζήδες εισέρχονται σ’ αυτόν και καταλαμβάνουν το βορειοδυτικό του τμήμα, μετατρέποντας τις πρωτόγονες ψαράδικες καλύβες με την ενίσχυσή τους με προχώματα σε πραγματικά φρούρια. Αυτή η εγκατάστασή τους αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για τους Ρουμλουκιώτες, κυρίως των παραλίμνιων χωριών, καθώς έπαυσαν να εισέρχονται άφοβα στη λίμνη, αφού σε κάθε βήμα τους ήταν εκτεθειμένοι στους Βούλγαρους, ενώ εκδηλώθηκε πληθώρα απειλών και εκβιασμών απ’ τους τελευταίους για την προσχώρησή τους στη Βουλγαρική Μεγάλη Ιδέα.
Οι Ρουμλουκιώτες από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Οι γηγενείς οπλαρχηγοί Τζόλας Περήφανος (Γεώργιος Κυριαζόπουλος) και Θεοχάρης Κούγκας, μαζί με τον Γιαννιτσιώτη Γιώτα Γκόνο, εισέρχονται στην λίμνη και προσπαθούν να προστατέψουν τους γηγενείς κατοίκους. Χαρακτηριστική του κλίματος της εποχής είναι η αναφορά ενός συνεργάτη του Ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης με το ψευδώνυμο «Προμηθέας» προς τον Πρόξενο Λάμπρο Κορομηλά, όπου μεταξύ άλλων λέγει πως «τα χωριά Σχοινά, Νησί, Τριχοβίστα και Σκυλίτσι, τα ευρισκόμενα παρά την λίμνη είναι τρομοκρατημένα από τους εν τη λίμνη Βουλγάρους και χρήζουν εμψυχώσεως». Δύσκολες και δραματικές ώρες περνούν οι Ρουμλουκιώτες Ραγιάδες. Από ποιον και από τι να φυλαχτούν, από τους σκληρούς Τούρκους και Τουρκαλβανούς μπέηδες,  από την σκληρότητα των φορέων της Οθωμανικής διοικήσεως, από την ένδεια που επέβαλε ο λιτός τρόπος διαβίωσής τους ή από το μένος των Κομιτατζήδων;
Ο θάνατος όμως του Παύλου Μελά, ξύπνησε από τον λήθαργο το Ελληνικό Κράτος και την Κοινωνία των ελεύθερων αδελφών και έγινε η αιτία να ενημερωθεί στο σύνολό του ο Ελληνισμός για την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μακεδονία. Αξιοσημείωτη κρίνεται η χρηματική βοήθεια των Ελληνικών Κοινοτήτων της διασποράς, αλλά και ιδιωτών από αυτές τις περιοχές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν ονόματα από την Τραπεζούντα μέχρι και το Χαρτούμ στο Σουδάν. Τότε πλέον, η φλόγα της προσφοράς ανάβει και πληθώρα νέων αξιωματικών, οπλίτες και πολίτες, όλοι τους εθελοντές, σπεύδουν να καταταγούν στα δημιουργηθέντα ανταρτικά σώματα, τα οποία υπό την ηγεσία ικανότητατων αξιωματικών και την καθοδήγηση του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης ήρθαν στην Μακεδονία και έδωσαν νέα πνοή και ώθηση στον Αγώνα.
Η επιλογή του Βάλτου ως το κεντρικό σημείο δράσης δεν ήταν τυχαία. Όποιος τον ήλεγχε, διατηρούσε τον έλεγχο και στις οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες από νότο προς βορά και δύση, ενώ ταυτόχρονα το ανόθευτο του Ελληνικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την γειτνίαση της περιοχής μας με το κέντρο του Αγώνα, την Θεσσαλονίκη και τις σκάλες του Θερμαϊκού, εκ των πραγμάτων καθιστούσε το Βάλτο ως το ορμητήριο των Μακεδονομάχων. Οι Έλληνες εθελοντές από την ελεύθερη Ελλάδα με τη συμμετοχή και τη συνεργασία πολλών ντόπιων εισέρχονται στο Βάλτο και ένας ιδιόμορφος πλέον αμφίβιος πόλεμος εξελίσσεται στη λίμνη για το ποιος τελικά θα επικρατήσει. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί και καπεταναίοι που έδρασαν αυτή την περίοδο ήσαν πολλοί, μεταξύ των οποίων μνημονεύονται οι Άγρας, Νικηφόρος, Παπατζανετέας, Στέφος, Πετρίλος, Γαρέζος, Κάλλας, Μπενής, Σκουντρής, Ρόκας, Ζήριας, Γαρέφης, Κλάπας, Μπαντής, Καψάλης, Δράκος, Παπαδάκης, Καβοδόρος, Καραντάνος, Ταμβάκης, Τηλιγάδης, Ρουπακιάς, Νικηφόρος Β’, Γκρέκος, Μπουκουβάλας, Ματαπάς, Κόρακας, Γκόνος και κοντά τους οι γηγενείς Ρουμλουκιώτες Τζόλας Περήφανος, Απόστολος Ματόπουλος και Θεοχάρης Κούγκας, με πλήθος ανδρών εθελοντών ντόπιων, που συνέβαλαν στην εθνική προσπάθεια ως τακτικοί ή επικουρικοί οπλίτες, τροφοδότες, μεταφορείς, οδηγοί, εργάτες, πληροφοριοδότες, τραυματιοφορείς και βαρκάρηδες.Τα όπλα και τα πυρομαχικά, νύχτα ξεφορτώνονταν στο Κλειδί και από εκεί με μύριες προφυλάξεις μεταφέρονταν με άμαξες ή με ζώα, καμουφλαρισμένα καλά, στο Γιδά, για να μετακινηθούν σιδηροδρομικώς στη Βόρεια και Δυτική Μακεδονία ή στα Παραλίμνια Ρουμλουκιώτικα χωριά για τους Μακεδονομάχους του Βάλτου. Κεντρικό δε ρόλο στον όλο Αγώνα διαδραμάτισε η ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στο χωριό Νησί, ενώ σε όλα σχεδόν τα χωριά οι ιερείς και οι δάσκαλοι ήταν οι εμψυχωτές των κατοίκων. Στον Γιδά ξεχώρισε τότε ιδιαίτερα η προσφορά του δασκάλου και αργότερα ιερέα Αντωνίου Μοσχόπουλου.
Η όλη αυτή δραστηριότητα των Ρουμλουκιωτών δεν ξέφυγε της προσοχής και των αντίποινων των Βουλγάρων. Δεκάδες Ρουμλουκιώτες φονεύονται ή τραυματίζονται, ενώ το χωριό Νησί πυρπολείται το 1906, ζώντας το δικό του ολοκαύτωμα. Αυτή τη φορά όμως οι Ρουμλουκιώτες δεν ήσαν οι άμοιροι χωρικοί που βρέθηκαν βορά στον πέλεκυ του εχθρού. Με την βοήθεια των συνελλήνων εθελοντών αδελφών από την παλαιά Ελλάδα και την καθοδήγηση του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, οι άοπλοι αγρότες, οι ψαράδες και οι κτηνοτρόφοι του κάμπου οπλίζονται και εκπαιδεύονται στα όπλα οργανωμένα και μεθοδικά, ενώ η ελευθερία στις καλύβες του Βάλτου, όπου κυμάτιζε η Ελληνική σημαία, σφυρηλατεί στις ψυχές τους την πεποίθηση ότι όντως δεν θα αργήσει να έρθει και σ’ αυτόν τον πολυβασανισμένο τόπο η λευτεριά. Μέχρι και οι Τουρκικές αρχές ανησύχησαν με την πειθαρχία και την τάξη που επικρατούσε στο Ρουμλούκι και διαισθάνονταν πλέον ότι κάτι έχει αλλάξει.
Το 1908 εκδηλώνεται το Κίνημα των Νεοτούρκων, με κύριο στόχο την ψήφιση Συντάγματος και την αντιμετώπιση της σήψης στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι διενέξεις μεταξύ των Χριστιανών, διαφορετικών όμως Εθνοτήτων, υπηκόων της αυτοκρατορίας, αναστέλλονται και στις ψυχές τους κυριαρχεί η ελπίδα ότι κάτι επιτέλους θα αλλάξει. Η ισονομία και η ισοπολιτεία που υπόσχονται και διατυμπανίζουν οι Νεότουρκοι ηχούν καλά στους Ραγιάδες. Τα ένοπλα σώματα διαλύονται, τα όπλα κρύβονται επιμελώς στις πόλεις και τα χωριά και οι παλαιοελλαδίτες Μακεδονομάχοι αναχωρούν για την ελεύθερη Ελλάδα.Δυστυχώς όμως, οι ελπίδες των Ρωμιών γρήγορα εξανεμίζονται. Οι νεότουρκοι είναι χειρότεροι από την πρότερη κρατούσα κατάσταση, καθώς κύριος στόχος τους ήταν η εθνοκάθαρση από τους Χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας και τα σχέδιά τους μπαίνουν σε εφαρμογή. Οι υποσχέσεις τους προς τους Χριστιανούς είναι κενό γράμμα. Στο Ρουμλούκι, ενισχυμένα τμήματα του Τουρκικού στρατού περιπολούν καθημερινώς προς ανακάλυψη κρυμμένων όπλων και σύλληψη παλαιών Μακεδονομάχων. Οι ξυλοδαρμοί, οι βιαιοπραγίες, η αυθαιρεσία και οι εξοντωτικοί έλεγχοι και έρευνες είναι καθημερινό φαινόμενο. Δεκάδες Ρουμλουκιώτες συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Γεντί Κουλέ στην Θεσσαλονίκη ή εξορίζονται στις άνυδρες περιοχές της Μικράς Ασίας. Τα κονάκια των μπέηδων και τα αστυνομικά τμήματα, τα καρακόλια, γίνονται τόποι βασάνου για τον τοπικό πληθυσμό. Μέχρι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρενέβη με παραστάσεις διαμαρτυρίας για την ταλαιπωρία και τα βασανιστήρια των Ρουμλουκιωτών. Και το χειρότερο απ’ όλα, αρκετοί υποχρεώνονται προς στράτευση στον Τουρκικό στρατό. Τότε, αρκετοί καταφεύγουν  στον γειτονικό Βάλτο και τα Ουρμάνια της περιοχής ως φυγάδες ή στην ελεύθερη Ελλάδα, έως και στην Αμερική. Το ίδιο συμβαίνει στους Χριστιανικούς πληθυσμούς όλης της Οθωμανικής Επικράτειας.
Όλα αυτά διαδραματίζονται μέχρι το φθινόπωρο του 1912, όταν τέσσερα Χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής συνεννοούνται μυστικώς, συνάπτουν συνεργασία και κηρύττουν τον πόλεμο στην Τουρκία. Ο κόμπος είχε φθάσει πια στο χτένι και μόνο με πόλεμο θα επιβάλλονταν τα δίκαια των Χριστιανών στην αλαζονική συμπεριφορά των νεοθωμανών.
Στην Ελλάδα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά το κίνημα στο Γουδί και τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού στρατού, ενώ επιπλέον οι φέρελπις νέοι αξιωματικοί, θέλουν να ξεπλύνουν την ντροπή του άτυχου Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Η συνεργασία του Βασιλέα Γεωργίου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου είναι δεδομένη και το μήνυμα της επιστράτευσης και του Εθνικού συναγερμού ηχεί δυνατά απ’ άκρη σ’ άκρη στου πανέλληνες. Από παντού καταφθάνουν εθελοντές κι υλική βοήθεια. Οι Έλληνες από την ελεύθερη Ελλάδα έως την μακρινή Αμερική, το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια, το Χαρτούμ, την Κύπρο, το Λονδίνο και το Παρίσι, τη Ρουμανία και τη Ρωσία, αλλά και από άλλες υπόδουλες στους Τούρκους περιοχές προστρέχουν ως εθελοντές. Παρατηρείται οργασμός προσφοράς και οι προσδοκίες της επιστράτευσης ξεπερνιούνται κατά πολύ περισσότερο.
Έτσι, ξεσπά ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος και οι Ελληνικές μεραρχίες χτυπούν τον Τουρκικό στρατό στα νότια σύνορα της τότε Τουρκίας. Μέσα σε λίγες ημέρες ο περιβόητος τουρκικός στρατός, ο καλά εκπαιδευμένος από γερμανικούς αξιωματικούς, μετατρέπεται σε ορδές άτακτων οπισθοχωρούντων. Τα Ελληνικά κανόνια στον Σαραντάπορο ακούγονται ως το Ρουμλούκι και οι Ρουμλουκιώτες ξενυχτούν αναμένοντας το Ελληνικό στα χωριά τους. Οι παλαιότεροι φέρνουν στην μνήμη τις προφητείες του Πατροκοσμά και είναι βέβαιοι πως επιτέλους τώρα γίνονταν πράξη. Αυτός ο Άγιος των σκλάβων διαβεβαίωνε τους προγόνους τους και εδώ στο Γιδά ότι θα έρθει το Ρωμαίικο και θα έρθει ξαφνικά «ή το βόδι θα αφήσετε στο χωράφι έλεγε, ή το άλογο στο αλώνι, μόνο να έχετε δυο θύρες για να φύγετε γρήγορα». Και επαληθεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Λίγες ημέρες χρειάστηκε να κρυφτούν οι Ρουμλουκιώτες στο Βάλτο και στα γειτονικά δάση μέχρι να περάσει οπισθοχωρώντας ο Τουρκικός στρατός και επιτέλους να δουν τους Έλληνες καβαλάρηδες να μπαίνουν στα χωριά τους, τότε που αρκετοί γέροντες του υποδέχονταν γονατιστοί λέγοντας «νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα ό,τι  είδον οι οφθαλμοί μου την λευτεριά» και οι νεότεροι ξέθαψαν τα κρυμμένα τους όπλα και ενσωματώνονταν στα τμήματα των εθελοντών προσκόπων ή των παλαιών Μακεδονομάχων καπεταναίων και του οργανωμένου Ελληνικού στρατού. Μέρα με τη μέρα τα Ρουμλουκιώτικα χωριά ελευθερώνονταν το ένα μετά το άλλο και οι παππούδες μας έβγαιναν από τις κρυψώνες τους και υποδέχονταν τον Ελληνικό στρατό. Οι δε γυναίκες ασταμάτητα ζύμωναν ψωμιά για να θρέψουν τα φανταράκια ελευθερωτές τους.
Μετά τη μάχη των Γιαννιτσών, ο πόλεμος είχε ήδη κριθεί και η παράδοση της Θεσσαλονίκης επισφράγισε την αίσια για τους Έλληνες κατάληξή του πολέμου. Όλες αυτές τις αγωνιώδεις στιγμές, ο Βασιλιάς Γεώργιος διέμενε στο Γιδά και παρακολουθούσε ανυπόμονα τις εξελίξεις, ενώ από τον εδώ εγκατεστημένο στον Σιδηροδρομικό Σταθμό τηλέγραφο, έφευγε το τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο που αδημονούσε άγρυπνος, μεταφέροντας την ποθητή είδηση ότι έλαβε χώρα η παράδοση της Θεσσαλονίκης στον στρατό μας.
Επρόκειτο για στιγμές μεγαλείου για τον τόπο μας. Μετά από αιώνες σκλαβιάς οι Ρουμλουκιώτες αναπνέουν τον αέρα της ελευθερίας. Ήρθε επιτέλους και στο Ρουμλούκι το Ελληνικό.
Το Ελληνικό ήρθε στο Ρουμλούκι, όμως ο Ελληνισμός πέρασε μύριες άλλες περιπέτειες και δοκιμασίες στον ιστορικό χρόνο από τότε μέχρι σήμερα. Η πατρίδα δοκιμάστηκε και συνεχίζει άλλωστε να δοκιμάζεται μέχρι τον χρόνο που βιώνουμε. Πέρασε μπόρες πολλές και δύσκολες στιγμές περνάει ακόμη.
Παλιά, τα παιδιά αυτού του τόπου διακρίνονταν στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την πολυπόθητη λευτεριά, σήμερα θριαμβεύουν στο Πανελλήνιο και διεθνώς και μας κάνουν υπερήφανους σε πολλούς τομείς, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στην γνώση και στη μόρφωση, στις διεθνείς ανθρωποκεντρικές και όχι μόνο δράσεις και κυρίως στον αθλητισμό. Οι δε μετέχοντες στον μη επαγγελματικό, κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν, τουλάχιστον από εμένα, ισάξιοι των προγόνων τους των μετεχόντων εθνικών μαχών, καθώς φιλότιμα αγωνίζονται εν πολλοίς και χωρίς τα απαραίτητα ή προβλεπόμενα υλικά μέσα και μεταξύ αργυρώνυμων συναθλητών τους στο παγκόσμιο πλέον αθλητικό γίγνεσθαι.
Ασυναίσθητα μάλιστα μεταλαμπαδεύουν προς όλους μας τρεις πανάρχαιες αξίες του αρχαϊκού Ελληνισμού, της άμιλλας, της αριστείας και του ευ αγωνίζεσθαι. Προσωπικά εγώ και είμαι βέβαιος όλοι μας, οφείλουμε να τους ευχηθούμε να έχουν υγεία πάντοτε και προσδοκούμε μεγαλύτερες επιτυχίες στον στίβο ευτυχώς όχι των μαχών, αλλά των αθλητικών χώρων. Το έχουμε όλοι μας ανάγκη και ως άτομα και ως πατρίδα στο σύνολο γιατί σαφέστατα το μέλλον θα είναι πιο φωτεινό και πιο αισιόδοξο καμαρώνοντας αυτά τα παιδιά κι κυρίως έχοντάς τα ως παράδειγμα και πρότυπα προς μίμηση.

Χρόνια Πολλά λοιπόν Ρουμλουκιώτες και Ρουμλουκιώτισσες και του χρόνου να είμαστε γεροί, να ξανανταμώσουμε για να βραβεύσουμε σε μεγαλύτερες επιτυχίες τους σημερινούς μας αθλητές και αθλήτριες, αλλά και άλλους που θα ακολουθήσουν ξωπίσω τους.

14 Οκτωβρίου 2016

Εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης της Αλεξάνδρειας, για την 104η επέτειο της Απελευθέρωσής της, στις 18 Οκτωβρίου του 1912 από τον Τουρκικό ζυγό.


·                 Δευτέρα  17-10-2016:   
·                   α. Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, με μέριμνα των αρμοδίων, καθώς και των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την ανατολή του ηλίου της 17ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 18ης Οκτωβρίου,.
·                    β.  Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας
·                   Ώρα 19:00: 
·                    
·                   Ομιλία του κ. Δημήτρη Πανταζόπουλου, Θεολόγου, ερευνητή Ιστορίας και Λαογραφίας του Ρουμλουκιού με θέμα : Από τον Μακεδονικό Αγώνα στην Απελευθέρωση.
·                   &
·         Βράβευση αθλητών του Δήμου που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αθλητικούς αγώνες που διεξήχθησαν από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο 2016, καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.

         Τρίτη  18-10-2016 :


·         Ώρα  08:00:    Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας από την Φιλαρμονική του Δήμου, παρουσία ομάδας οπλιτών μέριμνας Σ.Α.Σ.
·         Απόδοση τιμών στο στο Ηρώο και στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας από την Φιλαρμονική και τη Διμοιρία απόδοσης τιμών μερίμνη Σ.Α.Σ .
·        
·         Ώρα 09:30: “Πορεία Ελευθερίας” του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Μακεδονομάχων, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, εις ανάμνησιν της εισόδου του Απελευθερωτών την 18η Οκτωβρίου 1912.

·         Ώρα 10:00: Πέρας προσέλευσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας επισήμων.

·                   Ώρα 10:15: - Επίσημη δοξολογία. 


·                   Ώρα 11:00 :  Επιμνημόσυνη δέηση  και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Αλεξάνδρειας.
                          
·         Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

·         Ώρα 12.00: Παρέλαση  
·         Ώρα 12:30 : Εορταστικές εκδηλώσεις στο κονάκι, με ιστορική αναφορά στα γεγονότα της ημέρας  απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας, και παραδοσιακό γλέντι. Διοργάνωση: ΕΣΤΙΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩΤΩΝ. Είσοδος ελεύθερη.

·                   Ώρα 20:00 : Παραδοσιακό γλέντι με μεζέδες και κρασί, με  ορχήστρα στις εγκαταστάσεις του Λαογραφικού Ομίλου Ντόπιων "ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ".

10 Οκτωβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, στις 14 Οκτωβρίου 2016.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, στο Δημαρχείο, (Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00, θα τεθούν για συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική απόφαση η αριθμ. 241/2016 Οικονομικής Επιτροπής)

2. Ορθή επανάληψη της αριθμ.438/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που αφορά την έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010, για τον τέως Δήμο Αντιγονιδών και Ορθή επανάληψη της αριθμ.439/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που αφορά την έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010 για το τέως Δήμο Πλατέος (όσο αφορά το σκέλος των εσόδων στον απολογισμό – Σχετική απόφαση αριθμ. 256/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

3. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου που έχει επιβληθεί στον Δήμο Αλεξάνδρειας

4. Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

5. Γ΄Τροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 Ν. 3852/2010)

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016)

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)  

8. Λήψη απόφασης για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών – μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης"

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 2ης παράτασης του υποέργου "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ , Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ" της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ( VACUUM) KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ"

10. Λήψη απόφαης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» (ΑΜ 59/2013) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας

11. Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

12. Λήψη απόφαης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» Α.Μ. 109/2014

13. Λήψη απόφαης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» Α.Μ. 53/2014

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή επέκτασης Καψόχωρας» ΑΜ 20/2015

16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου το οποίο είναι κομμάτι του υπ' αριθμ.104 αγροτεμαχίου έκτασης 1011,277 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Μύλος στην Τ.Κ. Καβασίλων Δήμου Αλεξάνδρειας

17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Α1 καταστήματος στο χώρο της Νέας Δημοτικής Αγοράς Καβασίλων στην Τ.Κ. Καβασίλων Δήμου Αλεξάνδρειας

18. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη των υπ' αριθ. 686 αγροτεμαχίου έκτασης 40.000,00 τ.μ. και 686(81) έκτασης 10.000,00 τ.μ. αγροκτήματος Αλεξάνδρειας

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού

20. Ορισμός αναπληρωτή Δημάρχου ως μέλος στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαικών αγορών

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής

22. Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄θμιου και Β΄θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων κλπ για το έτος 2017

23. Λήψη απόφασης:
Α. για την αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Παράσχου Κίμωνα του Ευθυμίου αναφορικά με τον ορισμό του ως μέλος της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» ΑΜ 104/2010 πρώην ΤΥΔΚ (σχετική η αριθ. πρωτ. 27913/21-09-2016 αίτηση)
Β. για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, νέου μέλους της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» ΑΜ 104/2010 πρώην ΤΥΔΚ

24.
Α) Αποδοχή ή μη αιτημάτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βελβεντού “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινα, νεκταρίνια) ποσότητας έως 300 τόνους στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών,
Β) Αποδοχή ή μη της απόφασης  της μεταποιητικής εταιρείας  Vitom S.A. για τη μεταποίηση του ανωτέρω νωπού προϊόντος,
Γ) Σύναψη συμφωνητικών με: 1.Αγροτικό Συνεταιρισμό Βελβεντού “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” για την παράδοση - παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος, 2. τις μεταποιητικής επιχειρήσεις    Vitom S.A.,για τη μεταποίησή του, προκειμένου να παραχθεί τυποποιημένος χυμός ο οποίος θα διατεθεί στους ωφελούμενους του άρθρου 6 της  4148/99295/09-09-2016 (ΦΕΚ 2930 Β΄/2016) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Δ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των ανωτέρω συμφωνητικών
5 Οκτωβρίου 2016

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την απαράδεκτη κατάσταση στα ΕΠΑΛ.


Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας (αρ. πρωτ: Φ12/159571/Δ4/28-09-2016) για τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ επιβάλλεται νέο “τσεκούρι” στα λεγόμενα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ.
Επί της ουσίας, με την απόφαση αυτή κλείνουν δεκάδες σε ολόκληρη τη χώρα. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μόνο στην Αττική έκλεισαν 60 τμήματα ειδικοτήτων στη Γ’ και τη Δ’ τάξη, στο Πειραιά κλείνουν 5 τομείς και 7 τμήματα ειδικοτήτων με αρκετά από αυτά να βρίσκονται στα νησιά, 3 τμήματα στην Ηλιούπολη, 3 τμήματα στη Δ’ Αθήνας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα (π.χ. 14 τμήματα στα Δωδεκάνησα στη συντριπτική πλειοψηφία τους καταργούνται οι τομείς, 9 τμήματα στην Αν. Θεσ/νίκη, 4 τμήματα στην Αχαΐα κλπ). Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των στελεχών του Υπουργείου ότι από το περσινό ποσοστό των ολιγομελών τμημάτων που ήταν στο 35% θα πέσουμε φέτος κάτω από το 10%. Με την απόφαση αυτή αναγκάζουν παιδιά να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, μετά από δύο ή τρεις χρονιές στο σχολείο τους, προκειμένου να τελειώσουν την ειδικότητά τους. Να μετακινούνται δηλαδή σε μεγάλες αποστάσεις διασχίζοντας 2, 3 ή και περισσότερους δήμους. Ακόμα χειρότερα σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζουν τα παιδιά να αλλάξουν τομέα γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε αντίστοιχο τομέα (π.χ. νησιά Αργοσαρωνικού).
Όλες αυτές οι αποφάσεις έρχονται να προστεθούν στα ήδη συγχωνευμένα τμήματα τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ που δεν προτάθηκαν να λειτουργήσουν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις αλλά και στις πιέσεις για συμπτύξεις τμημάτων στα Λύκεια, στις Ομάδες Προσανατολισμού και στα Γυμνάσια. Έρχονται σε μια στιγμή που τα βιβλία των ειδικοτήτων δεν έχουν έρθει ακόμα στα σχολεία, που οι ελλείψεις σε υποδομές είναι τεράστιες, που τα εργαστήρια είναι απαρχαιωμένα χωρίς τα απαραίτητα για να γίνει ουσιαστικό μάθημα.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε:
·        Να μη κλείσει κανένα τμήμα των ΕΠΑΛ. Κάθε νέος να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ειδικότητα που επιλέγει. Να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις και οι χαμένες διδακτικές ώρες. Να υπάρξει μείωση των μαθητών ανά τάξη και εργαστήριο (δύο εκπαιδευτικούς ανά 10 μαθητές).  
·        Να καταργηθεί κάθε πιστοποίηση, κάθε επαγγελματική εξέταση, το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση να είναι ενταγμένη οργανικά στη μάθηση. Ασφάλιση και πληρωμή με βάση το κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη.

Ο βουλευτής
 Γιάννης Δελής ”


4 Οκτωβρίου 2016

Τιμή; ή καταισχύνη;

του ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Tο φιρμάνι των Γερμανών δημοσιεύτηκε στις 30 Απρίλη 1944:
«...Την 27.4.44 κομμουνιστικαί συμμορίαι παρά τους Μολάους κατόπιν μιας ενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρως έναν Γερμανόν στρατηγόν και τρεις συνοδούς του (...) Ως αντίποινα θα εκτελεστούν: 1) Ο τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1.5.1944. 2) Ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Σπάρτην...».
Στη γλώσσα των κατακτητών (και των συνεργατών τους) «ανανδρία» ήταν ο ηρωικός αγώνας ενάντια στην Κατοχή.
Στη γλώσσα των ναζί (και των ντόπιων ομοϊδεατών και επιγόνων τους) «δολοφονία» ήταν η ένοπλη αναμέτρηση του λαού με τις ορδές του Χίτλερ.
Την επομένη, μέρα Δευτέρα, ξημέρωνε Πρωτομαγιά. Η Πρωτομαγιά του '44.Το προσκλητήριο του θανάτου είχε ήδη γίνει από τα χαράματα, στο Χαϊδάρι. Κι από κει στο Σκοπευτήριο. Στην Καισαριανή.
Στη διαδρομή από το Χαϊδάρι στην Καισαριανή, οι μελλοθάνατοι αποτυπώνουν τις στερνές τους σκέψεις στο χαρτί. Πετούν στο δρόμο τα στερνά τους σημειώματα.
Όσα απ' αυτά διασώθηκαν δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το '45 στην επιθεώρηση «Σήμερα».
Ανάμεσά τους ο Ναπολέων Σουκατζίδης. Ο κομμουνιστής που αρνήθηκε να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των μελλοθάνατων. Που αρνήθηκε να πάρει τη δική του θέση άλλος συγκρατούμενός του. Στο δρόμο προς το εκτελεστικό απόσπασμα, γράφει στον πατέρα του: «Πατερούλη, πάω για εκτέλεση, να 'σαι περήφανος για τον μονάκριβο γιο σου».
Ο Νίκος Μαριακάκης στο δικό του σημείωμα έγραψε: «Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος».
Ο Δημήτρης Σόφης:«Χαίρετε φίλοι. Εκδίκηση. Μάνα μη λυπάσαι. Χαίρε μά
Ο Μήτσος Ρεμπούτσικας:«...Οταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ...».
Οι 200 της Καισαριανής έδωσαν τη ζωή τους για εκείνα τα ανώτερα ιδανικά που δίνουν περιεχόμενο στην έννοια «άνθρωπος». Και δεν πέθαναν ποτέ.
Εκείνη την Πρωτομαγιά, την Πρωτομαγιά του '44, την έγραψαν με το αίμα τους σε ένα κεφάλαιο της Ιστορίας που δε θα σβήσει ποτέ.
Οι 200 αντιφασίστες πατριώτες κομμουνιστές έγιναν θρύλος. Οι κομμουνιστές δεσμώτες, που η ελληνική πλουτοκρατία, η κυβέρνηση του Τσουδερού και το καθεστώς του Μεταξά κρατούσαν έγκλειστους στην Ακροναυπλία και την Ανάφη, οι κομμουνιστές που με την είσοδο των χιτλερικών στην Ελλάδα το καθεστώς του Μεταξά και οι δωσίλογοι τους παρέδωσαν στους ναζί, μετέτρεψαν με το αίμα τους το Σκοπευτήριο σε θυσιαστήριο της λευτεριάς.
Την Πρωτομαγιά του '44, οι 200 της Καισαριανής σήκωσαν την Ελλάδα ένα μπόι ψηλότερα. Οι πάνω από 750 συνολικά εκτελεσμένοι πατριώτες στο θυσιαστήριο της Καισαριανής σήκωσαν την Ελλάδα ψηλότερα με εκείνο τον τρόπο που ξέρουν να το κάνουν οι κομμουνιστές. Τον τρόπο που περιέγραψε λίγα χρόνια αργότερα ο Μπελογιάννης: «Με την καρδιά μας και με το αίμα μας».
Και τώρα, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς επίθετα και προσδιορισμούς, ρωτάμε: 
Σε όποιον αλλάζει θέσεις σαν τα πουκάμισα, αλλά επικαλείται τον Σουκατζίδη, που απάντησε στους δολοφόνους του ότι αρνείται να του χαρίσουν τη ζωή γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τις θέσεις του ούτε μπροστά στο πολυβόλο, πόσο μάλλον μπροστά στις Μέρκελ και στους Σόιμπλε, σε όποιον μετατρέπει τα «όχι» σε «ναι», αλλά μετά – «συνοδευόμενος» από τα ΜΑΤ - δείχνει τον τοίχο των εκτελεσμένων για να ισχυριστεί ότι «συνεχίζει στα βήματά τους», σε όποιον παραδίδει για 99 χρόνια τον τόπο στην «υγιή επιχειρηματικότητα», την επιτήρηση της πατρίδας στους «θεσμούς» και την ΕΕ, την ενημέρωση στους «υπερθεματιστές», τα σύνορα προς «φύλαξη» στο ΝΑΤΟ, και όμως την ίδια ώρα προσπαθεί να μετατρέψει σε επικοινωνιακό λάφυρο την θυσία των νεκρών, αυτών που χωρίς καμία διαπραγμάτευση έπεσαν στον αγώνα για Λευτεριά και Λαοκρατία, 
τι αξίζει;
 

    Του αξίζει τιμή;  Η’ καταισχύνη;  

30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.

Ενόψει της ένταξης των προσφύγων μαθητών στις δομές της δημόσιας Εκπαίδευσης και με αφορμή ακραίες τοποθετήσεις, ακόμα και αντιδράσεις, που διατυπώθηκαν σε συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και κυρίως σε έκτακτες συνελεύσεις Συλλόγων Γονέων, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την αυτονόητη διάκριση μεταξύ του δημιουργικού διαλόγου που έχει σκοπό τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών φοίτησης των παιδιών αυτών, και της αρνητικής στάσης απέναντι σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και κυρίως σε δικαιώματα παιδιών.
Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των μελών των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας, το περιεχόμενο των κάτωθι νομοθετημάτων:
1. Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 72: Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί.
2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.

2. Νόμος 4285/2014 (ΦΕΚ 191,τ.Α΄) νόμος κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Άρθρο 1: Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους

παρ. 1: Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 - 20.000) ευρώ.
παρ. 5: Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 -25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000 - 50.000) ευρώ.»
Με βάση τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή όλων στην τήρηση της σχετικής με το θέμα νομοθεσίας επισημαίνοντας πως, πέραν όλων των άλλων, οι πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στα Κέντρα Φιλοξενίας της Ημαθίας τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία υποδοχής γίνονται με τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου εξαιρέσεις, όπου αυτό χρειαστεί, συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση του Δ/ντή του σχολείου και σε καμιά περίπτωση δεν τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια ή τη διάθεση κανενός. Πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπεται από κανέναν και κυρίως από δημόσιους λειτουργούς, όπως είναι εν προκειμένω οι εκπαιδευτικοί, η εκδήλωση στάσεων ή συμπεριφορών που μπορεί να εκληφθούν ως ρατσιστικές ή ξενοφοβικές. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε το άρθρο 37 παρ.6 του "Καθηκοντολογίου", σύμφωνα με το οποίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν συζητούν θέματα τα οποία είναι δεν είναι σύννομα.
Της παρούσας εγκυκλίου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ