12 Φεβρουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, στις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών σύστασης και λειτουργίας της εκτελεστικής επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011

2. Απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων δαπανών

3. 3η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθ. 23/2017 Οικονομικής Επιτροπής)

4. Έγκριση ή μη πληρωμής, βεβαιωθέντων νέων υποχρεώσεων, της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Φ.Π. Μελίκης), στο Ι.Κ.Α Βέροιας

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (Α.Μ. 49/2015)

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 278/2006 ΤΥΔΚ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ» (A.M. 70/2012) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Περιοχής

8. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» Α.Μ. 89/2015

9. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» Α.Μ. 93/2015

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

12. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ».  Α.Μ. 89/2015

13. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ»  Α.Μ. 93/2015

14. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Πασραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Α.Μ. 23/2015

15. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Πασραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» (ΑΜ 109/2014)

16. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη

17. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Λουτρό

18. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νεοχώρι

19. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησέλι

20. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Ξεχασμένη

21. Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας»

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης προμήθειας στεφανιών και ειδών σημαιοστολισμού καθώς και της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων, για το 2017

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαφόρων εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και αφορούν την Εθελοντική Αιμοδοσία, τον Εθελοντισμό και το Πρόγραμμα Παιδειατροφής του Εθνικού Διαδημοτικού Δίκτυου Υγείας όπου ο Δήμος είναι μέλος.

24. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της υπ’ αριθ. 8615/17-03-2015 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του υπ’ 179 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή 

25. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της υπ΄αριθ.13688/06-05-2015 μισθωτικής σχέσης που αφορά  στην εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1878 αγροτεμαχίου Δ.Κ. Μελίκης  Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή

26. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νησελουδίου της Τ.Κ.Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας

27. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση και τη διενέργεια διαδικασίας δημοπράτησης  των υπ΄αριθμ. 
1. Δημοτική έκταση 6.300 τ.μ. τμήμα του υπ΄αριθμ. 2008 τεμαχίου στη θέση Παλιομάνα του αγροκτήματος Τ. Κ. Προδρόμου.
2. Δημοτική έκταση  4.000 τ.μ. τμήμα του υπ΄αριθμ. 2008 τεμαχίου στη θέση Παναγία του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.
3. Αγροτεμάχιο  Νο 1232 έκτασης 5.100 τ.μ. στη θέση Βουνό  του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.
4. Αγροτεμάχιο  Νο 1201 έκτασης  8.600 τ.μ. στη θέση Βουνό του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.
5. Αγροτεμάχιο  Νο 1182 έκτασης  3.300  τ.μ. στη θέση Βουνό  του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.

28. Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση Δημοτικών ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου (Αρμοδιότητας Δ.Σ.)

29. Εισήγηση παραχώρησης σχολικού χωρου

30. Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2017 στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης»

31. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Μεσοχώρι” στα πλαίσια “Μελικιώτικο καρναβάλι 2017” στον   Λαογραφικό  Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (Λ.Ο.Μ.Π.).

32. Εγκριση ή μη της αριθ. 8/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012»

33. Έγκριση ή μη της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Ανώνυμος Εταιρία” και διακριτικό τίτλο “Π.Ο.Α.Υ. Θερμαϊκού ΑΕ”.

34. Έγκριση ή μη σύστασης δικτύου ΟΤΑ με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.


35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2017

5 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Αλεξάνδρειας.

            Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ' αριθμ. 113848/16 (ΦΕΚ 3550 Β΄/03-11-16) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την υπ' αριθ. 20/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ:ΩΔΒ9ΩΨΠ-ΘΑΑ) καθορίστηκε το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ήτοι:
            Έως και Παρασκευή 31-03-2017.
            Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 4264/2014 όπως ισχύει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθορίζονται ως εξής:
1.      Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2.      Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3.      Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4.      Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5.      Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012(Β' 1199) Υπουργική Απόφαση
6.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7.      Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δημοτική ενημερότητα)
8.       Βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.           
                       Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει:
1.      να είναι πλήρη και να αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ειδάλλως η ανανέωση απορρίπτεται.
2.      να κατατεθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που καθορίστηκε με την        υπ' αριθ. 20/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 31-03-2017.
3.      να κατατεθούν αυτοπροσώπως από κάθε αδειούχο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12.
 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350114

            

29 Ιανουαρίου 2017

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ».

Χούντα είναι θα περάσει.......

Μετά τη κάρτα που υποχρεώθηκαν να αναρτήσουν στα καταστήματά τους παλαιότερα οι καταστηματάρχες σχετικά με την έκδοση απόδειξης (αν δεν σου κόψουν απόδειξη ,μην πληρώνεις !), έρχεται μισό αιώνα μετά την γελοία πινακίδα της χούντας των συνταγματαρχών “ Το κατάστημα υπόκειται εις αγορανομικόν έλεγχο ως προς τας τιμάς”,  νέο φιρμάνι ο νόμος 4446/2016 που στο άρθρο 65 του νόμου καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων - δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια όπως ενημερώνει τα μέλη του ο Ε.Σ.Αλεξάνδρειας.
Απώτερος στόχος είναι η τροφοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με πλήρη και ολοκληρωμένα στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, μέσω στοιχείων που θα μεταβιβάζονται από τους παρόχους πληρωμών, δηλαδή -ως επί το πλείστον- τις Τράπεζες.
Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθμισης, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι επιχειρηματίες που υποχρεωτικά θα δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής βάσει των κύριων ΚΑΔ, η προθεσμία συμμόρφωσής τους με την προμήθεια των μέσων, οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στις Τράπεζες, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η προβλεπόμενη ΚΥΑ που, δυνητικά και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης, μπορεί να ορίσει ως υπόχρεες επιχειρήσεις αποδοχής καρτών όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν έχει ακόμη μέχρι σήμερα εκδοθεί.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του αυτού ως άνω νόμου 4446/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται
να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Δεδομένων αυτών, από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση από τις επιχειρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες. Για την αποφυγή εκπλήξεων και αχρείαστων προστίμων σε αυτήν την δύσκολη εποχή, συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν πινακίδες ενημέρωσης των πελατών τους, είτε δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είτε όχι.
Θυμίζουμε τέλος ότι, με το άρθρο 62 παρ. ιη΄ του παραπάνω νόμου, θεσπίστηκε ο «Επαγγελματικός Λογαριασμός» των επιχειρήσεων, μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου.
Ο Λογαριασμός αυτός συνδέεται μεν με τις πιστωτικές κάρτες των πελατών της επιχείρησης, όπως είχαμε προτείνει, αλλά δυστυχώς απέχει παρασάγγας από τον ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό που πρώτη ζήτησε η ΕΣΕΕ και είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον η επίσημη θεσμοθέτησή του είναι ένα πρώτο βήμα.
Η ΕΣΕΕ επιμένει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα πρέπει –πριν να είναι πλέον αργά για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας- να θωρακιστεί θεσμικά, να προστατευθεί από τις κατασχέσεις και να αποτελέσει τροφοδότη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, από όπου θα καταβάλλονται οι οφειλές προς το δημόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι μισθοί των εργαζομένων, τα ενοίκια και όλες οι λοιπές υποχρεώσεις, η κάλυψη των οποίων κρατάει την επιχείρηση στην ζωή.
Η Συνομοσπονδία παρακολουθεί τα σχετικά θέματα και θα σας ενημερώσουμε τόσο για την έκδοση της σχετικής ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίσει τους τελικούς υπόχρεους ηλεκτρονικών πληρωμών ΚΑΔ, όσο και για τις εξελίξεις σχετικά με τον επαγγελματικό λογαριασμό.

14 Ιανουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 16 Ιανουαριου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΠΟΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (A.M. 68/2012) 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΚΗΣ» (A.M. 94/2013)

3. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης μετρητή στην Αγκαθιά

4. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης μετρητή στον Π.Πρόδρομο

5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ»

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016)

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016)

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων

10. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας

11. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 416/2016 Απόφασης ΔΣ αναφορικά με τις ειδικότητες στελέχωσης προσωπικού της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας»

12. Έγκριση υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

13. Λήψη απόφασης για:
Α.Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας
Β.Τη συναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω πράξη και την έγκριση του συνημένου Σχεδίου
Γ.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ014 
Δ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Ε.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ.Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης


14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδυσεων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μεθοδευμένη και σχεδιασμένη ήταν η προσπάθεια σπίλωσης και διαπόμπευσής μου, καταγγέλλει η Θ. – Χρ. Σιδηροπούλου

Συμμέτοχοι, διακινητές και επικροτητές και κάποιοι δήθεν “συντρόφοι και συντρόφισσες” που προέρχονται ή ανήκαν ή και συνεχίζουν να ανήκουν στον πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ Ημαθίας.

ΔΗΛΩΣΗ
Θούλη – Χρυσάνθη Σιδηροπούλου: Τελεσίδικη καταδίκη του Χάρη Μόχλα

Με την απόφαση της 6ης Δεκεμβρίου 2016 του Εφετείου Βέροιας, οι Δικαστές της Βέροιας με την σύμφωνη πρόταση του κ. Εισαγγελέα της έδρας , έβαλαν τέλος στην 6χρονη άδικη ταλαιπωρία που υπέστη τόσο η οικογένειά μου, όσο κι εγώ με δυσβάσταχτο προσωπικό, πολιτικό, κοινωνικό και εργασιακό κόστος.
Ο κ. Θεοχάρης (Χάρης) Μόχλας καταδικάστηκε αμετάκλητα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για 2 έτη.
Σε βάρος του κυρίου Χάρη Μόχλα αναγκάστηκα να υποβάλλω συνολικά πέντε μηνύσεις και δύο αγωγές.
Καταδικάστηκε ανεξαιρέτως σε όλες τις μηνύσεις και κατά περίπτωση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης ενώ για το αδίκημα της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, που διέπραξε μαζί με την σύζυγό του κα Αναστασία(Τασούλα) Μουσκεφτάρα, επίσης υπήρξε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Βέροιας. Στο στάδιο της αναμονής έκδοσης των αποφάσεων, βρίσκονται οι αγωγές που ασκήθηκαν για τα αδικήματα της προσβολής προσωπικότητας και συκοφαντικής δυσφήμησης δια του Τύπου.
Ο κ. Χάρης Μόχλας για λόγους εκδίκησης υπέβαλε το 2011 εναντίον μου μια μήνυση για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, η οποία με ρητή Εισαγγελική Διάταξη τέθηκε αμέσως στο αρχείο και χωρίς μάλιστα ο κ. Χάρης Μόχλας να προσφύγει με κανένα ένδικο μέσο για την ακύρωσή της!
Η δικαστική διένεξή μου με το «δημοσιογράφο» κ. Μόχλα δεν είχε κανένα πολιτικό υπόβαθρο, όπως ο ίδιος ήθελε να το παρουσιάσει, αλλά αποτέλεσε την ύστατη προσπάθειά μου να διαφυλάξω και να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου.
Ως άνθρωπος και ως γυναίκα δεν είχα άλλη επιλογή από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όταν η «δημοσιογραφική γραφίδα» μετατράπηκε από μέσο ενημέρωσης των πολιτών σε εργαλείο προσωπικών, ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων, ψυχολογικής και εργασιακής βίας.
Η κατάφωρη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς μου, ως γυναίκας, πολιτικού στελέχους και εργαζόμενης καθώς και η παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου βρήκαν, δυστυχώς, συμμέτοχους, διακινητές και επικροτητές και κάποιους δήθεν “συντρόφους και συντρόφισσες” που προέρχονται ή ανήκαν ή και συνεχίζουν να ανήκουν στον πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ Ημαθίας.
Η προφανώς μεθοδευμένη και σχεδιασμένη προσπάθεια σπίλωσης και διαπόμπευσής μου, όμως βρήκε αμετάκλητη, τελεσίδικη και αποστομωτική απάντηση από την Ελληνική Δικαιοσύνη.
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με ευπρέπεια, σεβασμό και εμπιστοσύνη στάθηκαν ανυποχώρητα δίπλα μου στην επιχειρούμενη ανεπίδεκτη αμφισβητήσεως προσπάθεια της ηθικής, πολιτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής εξόντωσής μου. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ από καρδιάς τον αγαπημένο φίλο από τα φοιτητικά μας χρόνια, σύντροφο και εξαίρετο δικηγόρο (Αθηνών) Άγη Τάτση καθώς και τους επίσης εξαίρετους δικηγόρους μου (Βέροιας) Γιάννη Ακριβόπουλο και Σοφία Ζεϊμπέκη. Ομοίως, από καρδιάς, ευχαριστώ τον δικηγόρο (Βέροιας) Στάθη Σαρηγιαννίδη._Βέροια 10 Ιανουαρίου 2017

Εγκληματική ενέργεια η καύση ξύλων που περιέχουν χρωστικές ουσίες ή βερνίκια.

Tον κώδωνα του κινδύνου, κρούει η Επιστημονική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ).
 
Η Εταιρεία εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την αλόγιστη χρήση τζακιών, με καύση ακατάλληλων υλικών. Η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται από τους αλλεργιολόγους στην αυξημένη συσσώρευση ατμοσφαιρικών ρύπων, λόγω της αύξησης της καύσης ξύλων που περιέχουν χρωστικές ουσίες ή βερνίκια.
Η ΕΕΑΚΑ επισημαίνει ότι από τα ανωτέρω προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα της υγείας των Ελλήνων. Ο καπνός των καμένων ξύλων περιέχει ένα πολύπλοκο μίγμα χημικών ουσιών όπως όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου, καθώς και οργανικές Πτητικές Ουσίες (VOCs ή Volatile Organic Compounds) και κυκλοφορούντα μικροσωματίδια (PM ή Particulate Matter).
Ιδιαίτερη κλινική σημασία έχουν το όζον, το οποίο επιτείνει τη φλεγμονή, τον ερεθισμό δηλαδή, στα τοιχώματα των βρόγχων και τα κυκλοφορούντα σωματίδια, τα οποία λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους καταλήγουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες, όπου μπορούν να παραμείνουν επί μήνες, προκαλώντας δομικές βλάβες και χημικές αλλοιώσεις. Όλα τα παραπάνω δρουν ερεθιστικά στα μάτια, στη μύτη και στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα την πρόκληση ερεθιστικής επιπεφυκίτιδας, ρινίτιδας, παροξυσμών βρογχικού άσθματος και, γενικότερα, την επιδείνωση της κατάστασης υγείας των ατόμων που πάσχουν από αλλεργικές παθήσεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, με συνέπειες έως και πολύ σοβαρές για την υγεία των πασχόντων και μη.
Για τους παραπάνω λόγους, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η πολιτεία  οφείλει να λειτουργήσει προληπτικά, τόσο ενημερώνοντας για τις συνέπειες που έχει η αλόγιστη καύση και η καύση ακατάλληλης ξυλείας, όσο και με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου.


12 Ιανουαρίου 2017

Πεσμένη η κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων

Περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων που πραγματοποίησε από 12/12/16 έως 9/1/17 το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, δημοσιοποίσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας. Για ακόμα μια χρονιά,σύμφωνα με την έρευνα, η εμπορική κίνηση της εορταστικής αγοράς βαίνει μειούμενη.
Κύρια ερμηνεία για την πορεία της αγοράς, είναι ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της δεύτερης αξιολόγησης, η συνεχής μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών αλλά και οι αυξανόμενοι φόροι, δε δίνουν περιθώρια ιδιαίτερης αισιοδοξίας, καθώς δημιουργούν αρνητικό κλίμα στην αγορά. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί το 2016, τόσο η νεοφερμένη πρακτική της «Black Friday», η οποία προηγήθηκε της εορταστικής περιόδου και στην ουσία απορρόφησε σημαντικό τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος- όσο και οι επικείμενες χειμερινές εκπτώσεις του 2017 που ξεκίνησαν αμέσως μετά τις γιορτές. Ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι η εικόνα των επιχειρήσεων που μετέχουν στα ΑΚΕ (open malls) ήταν ελαφρώς καλύτερη σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τρεις στις τέσσερις (76%) επιχειρήσεις παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα τζίρου από τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς, περίπου μία στις πέντε (17%) κατέγραψε αμετάβλητο κύκλο εργασιών και το 7% των επιχειρήσεων σημειώνει το 2016 τζίρο μεγαλύτερο από τον περσινό.
Στον κλάδο της ένδυσης/υπόδησης, το ποσοστό των καταστημάτων που σημείωσε μειωμένες πωλήσεις ανέρχεται στο 88%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό πτώσης του κύκλου εργασιών εμφανίζεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων (58%), καθιστώντας το συγκεκριμένο κλάδο ως τον ανθεκτικότερο του εμπορίου.
Οι έμποροι σε ποσοστό 62% θεωρούν ότι η καλύτερη περίοδος, όσον αφορά στην αγοραστική κίνηση, ήταν οι μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, η παραμονή και η προπαραμονή των Χριστουγέννων αναφέρονται από το 42%, ως οι ημέρες με την καλύτερη επίδοση, ωστόσο το 40% δήλωσε ότι όλες οι ημέρες κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα.