25 Νοεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο, (Εθνικής Αντίστασης 42), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων - εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2017 2018
2.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας       
3.Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (ΑΜ 86/2015)
4.Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών του Δήμου Αλεξάνδρειας και κατασκευή βάσης 3Α στο χώρο ΣΜΑ» (ΑΜ 44/2012)
5.Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου» Α.Μ. 3/2012
6.Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Δήμου Μελίκης» Α.Μ. πρωην ΤΥΔΚ 274/2009
7.Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου» Α.Μ. 44/2014
8.Λήψη απόφασης για:
Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξανδρεια
9.Λήψη απόφασης για:
Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Σχοινά
10.Λήψη απόφασης για:
Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Πρασινάδα
11.Λήψη απόφασης για:
Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κορυφή
12.Λήψη απόφασης για:
Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Π.Σκυλίτσι
13.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας» ΑΜ 82/2015
14.Εξέταση ένστασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκευή –Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κλειδίου»
15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γεωργάκη Νικολάου του Νικόλαου 
16.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Κορυφής
17.Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος
18.Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης (Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου)
19.Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση της αίθουσας της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης στο τμήμα Μοντέρνου Χορού του Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Μελίκης «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Αρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου)
20.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση για (5) πέντε έτη του Γηπέδου Καψόχωρας στον Αθλητικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας  «ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ»
21.Λήψη απόφασης περι αιτήσεως του Ποντιακού Συλλόγου Αράχου «Ο ΠΟΝΤΟΣ» για παραχώρηση χώρου ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του
22.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του πεζόδρομου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
23.Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αλεξάνδρειας
24.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Ε.Α.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018»
25.Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Δ΄κατανομή) έτους 2016
26.Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων (παντοπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου) για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας για το έτος 2016
Τα εισηγητικά των 26 θεμάτων ημερησίας διάταξης


17 Νοεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 .

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο, Εθνικής Αντίστασης 42)για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ή μη του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017
2.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 251/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
3.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 252/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
4.Αναπροσαρμογή η μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές για το έτος 2017 (σχετική η αριθ. 253/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
5.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2017 (σχετική η αριθ. 254/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
6.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 256/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
7.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 257/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
8.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 258/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
9.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017 (σχετική η αριθ. 293/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
10. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 294/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
11.Λήψη απόφασης:
1.για την αποδοχή της ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
2.περί 11ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και
3.για την έγκριση της υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Απόφασης
12.12η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 313/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
13.Αποδοχή ή μη των α) υπ' αριθμ Μ75/2016 Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και των πρόσθετων τελών επί της πράξης αυτής & β) υπ' αριθμ Μ77/2016 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του ΙΚΑ
14.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από τον υπ΄αριθμ.2015/088 Χρηματικό Κατάλογο με τίτλο <Τέλος Αρδευσης 2015 T.Κ. Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας και εγγραφή σε νέο Χ.Κ.>
15.Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων (παντοπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου) για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας για το έτος 2016
16.Λήψη απόφασης για παραλαβή της πράξης «Αποπεράτωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογρφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας»
17.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» (Α.Μ.:108/2013)
18.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ» πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας (A.M. 76/2014)
19.Τροποποίηση της με αρ. 117/2016 Απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Αλεξάνδρειας
20.Λήψη απόφασης για την καταρχήν παραχώρηση ή μη με εκμίσθωση τμήματος του υπ΄αριθ.429 αγροκτήματος Αλεξάνδρειας Αναδασμός 1961-1962
21.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δ.Κ. Αλεξάνδρειας
22.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση και την διενέργεια διαδικασίας δημοπράτησης για τμήματα του υπ΄αριθ. 2008 αγροτεμαχίου Σ.Δ. 1974 στην Τ.Κ. Προδρόμου
Τμηματικά ως κάτωθι:
αγροτεμάχιο εκτάσεως 2,000 τ.μ. στη θέση Γήπεδο
αγροτεμάχιο εκτάσεως 1,000 τ.μ. στη θέση Τούβλα
αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.337 τ.μ. στη θέση Ποτάμι
αγροτεμάχιο 2008/1 εκτάσεως 4.000 τ.μ. στη θέση Παλιομάνα
23.Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) για την εκ΄νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων που έληξε η περίοδος μίσθωσής τους και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού
24.Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) σχετικά με την εκ΄νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητα Αγκαθιάς που λήγει η περίοδος μίσθωσής τους
25.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικών αγρών της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου
26.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας
27.Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου
28.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχιων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Επισκοπής
29.Λήψη απόφασης συνδιοργάνωσης Αγώνων Δρόμων «Ζ ΜΕΛΙΚΕΙΑ» με τον ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την Κ.Ε.Δ.Α, σε Δημόσια Οδό, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016.
30.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Βαλσοματζή Αθανάσιο του Δημητρίου
31.Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
32.Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή από θέση της λαϊκής αγοράς ΔΚ Αλεξάνδρειας
33.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
34.Έγκριση ή μη της αριθ. 215/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελους Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2016.»
35.Έγκριση ή μη της αριθ. 106/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. <Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας> με τίτλο «Λήψη απόφασης για 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. <Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>»

Τα εισηγικά των θεμάτων: http://tinyurl.com/j8xphtp

11 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 6.30 μ.μ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση που διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή ύφεση και Ειρήνη και πλήθος λαϊκών φορέων και συνδικάτων:
Για να καταδικαστεί  η επίσκεψη-πρόκληση  του Προέδρου των ΗΠΑ Ομπάμα στην Ελλάδα, παραμονές της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Δεν ξεχνάμε το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, στην πολιτιστική και ανθρωπιστική καταστροφή του Ιράκ, στην επικράτηση των φουνταμενταλιστών στο Αφγανιστάν,  το ρόλο του NATO και των ΗΠΑ στην μαρτυρική Παλαιστίνη και γενικότερα στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με κορύφωση την εμπλοκή τους στο ξεκίνημα του πολέμου στη Συρία...  
Είναι ανάγκη να  δυναμώσουμε τη φωνή μας ενάντια στις επεμβάσεις και στους πολέμους. Να  καταγγελθεί  ο εγκληματικός ρόλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Να ενισχυθεί η πάλη ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης  σήμερα  που συνεχίζει την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ομπάμα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, λίγες μέρες πριν τη λήξη της θητείας του, έχει στόχο την προώθηση των Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, την πάρα πέρα ενίσχυση των Ευρω-Ατλαντικών επιθετικών σχεδίων.
Η κατάσταση  στην ευρύτερη περιοχή είναι επικίνδυνη και εκρηκτική .
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Η επίσκεψη Ομπάμα πραγματοποιείται σε συνθήκες επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων, σε συνθήκες όξυνσης της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης  απέναντι στην εργατική τάξη, στα πλατιά λαϊκά στρώματα. Η επίσκεψη Ομπάμα πραγματοποιείται σε συνθήκες βαθιάς ελληνικής εμπλοκής, διαθέτοντας πλοία, στρατιωτικές δυνάμεις, βάσεις, υποδομές για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε, στο όνομα της «Γεωστρατηγικής Αναβάθμισης» για λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων.

Οι  πόλεμοι στο έδαφος της Συρίας και του Ιράκ συνεχίζονται. Στρατιωτικές δυνάμεις με τεράστια δύναμη πυρός έχουν συγκεντρωθεί στο Αιγαίο και τη λεκάνη της Μεσογείου.   Με  ΕΥΡΩΝΑΤΟΪΚΗ κάλυψη - αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας από την αστική τάξη της Τουρκίας, όπως δείχνουν οι κατ’επανάληψη δηλώσεις  του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Στην Κύπρο είναι σε εξέλιξη «διευθέτηση» του Κυπριακού, με ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ, για διχοτόμηση του νησιού σε βάρος και των δύο λαών, Ελληνοκυπριακού  και Τουρκοκυπριακού.
Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και οι   υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ αποφάσισαν τη μεταφορά και πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟικών δυνάμεων στην Ανατολική – Κεντρική Ευρώπη σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία.
Στην περιοχή μας, ζούμε μια πραγματικότητα με  πολέμους που βιώνουν οι λαοί, με το πρόβλημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, με τις πολυάριθμες θερμές εστίες που διαμορφώνουν το έδαφος ακόμα και για γενικευμένη  σύγκρουση.

Είναι φανερό πως η καλλιέργεια προσδοκιών, ότι η επίσκεψη Ομπάμα, η ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε γίνεται προς όφελος του λαού μας, είναι μια τεράστια επιχείρηση εξαπάτησης..

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Δεν πρέπει να μένουμε απαθείς στις εξελήξεις. Θα πρέπει να παλέψουμε  για την κατάργηση, την εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να παλέψουμε ενάντια στην στο σύστημα  που γεννάει πολέμους, κρίσεις, φτώχεια και προσφυγιά.

Διαδηλώνουμε:
Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Καμία Διευκόλυνση σε αυτούς που μακελεύουν τους λαούς..

  • ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
  • ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ  ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

  • ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

  • ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  • ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

  • ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ  ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 6.30 μ.μ.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Η ΕΕΔΥΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΣYΛΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΦΟΡΕΙΣ TOY ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

                                                        Για το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ


                Η Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας
                                                                      

               Εύα Μελά                                                                  Κατερίνα Χατζή

9 Νοεμβρίου 2016

Στο Ναύπλιο παρουσία του πανταχού παρόντος, Γερμανού υφυπουργού Χανς Γιοακίμ Φούχτελ, η 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο από τις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2016 η 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση, συνεργασίας μεταξύ δήμων και περιφερειών των δύο χωρών, με σαφή κατεύθυνση τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνονται μια σειρά τομέων δράσης με προοπτική κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους που καραδοκούν να διεισδύσουν σε αυτούς, όπως η διαχείριση των υδάτων, των απορριμμάτων, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και άλλα.
Θυμίζουμε ότι στη Διακήρυξη της 5ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, που υπογράφτηκε τον Οκτώβρη του 2015, αναφερόταν για τους στόχους της εν λόγω συνεργασίας: «Οι δήμοι δημιουργούν ένα κατάλληλο για την προσέλκυση επενδύσεων περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Κοινός στόχος τους είναι να εξελιχθούν οι δήμοι ως πάροχοι υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».
Οι εργασίες της 6ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θα γίνουν παρουσία του Γερμανού υφυπουργού Χανς Γιοακίμ Φούχτελ. Σε συγκέντρωση έξω από το χώρο της συνέλευσης καλούν εκλεγμένοι στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, δηλώνοντας πως ο Φούχτελ είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα και πως η Ελληνογερμανική Συνέλευση δεν διαπνέεται από τις αρχές της ισότιμης φιλίας και συνεργασίας. Λίγο «όψιμη», βέβαια, ανησυχία, που εστιάζει στο πρόσωπο του Φούχτελ προφανώς ως του εντεταλμένου εκπροσώπου της καγκελαρίας για την προώθηση των συμφερόντων της Ελληνογερμανικής Ενωσης, αλλά αφήνει στο απυρόβλητο τον βασικό λόγο για την ανάπτυξη αυτής και άλλων σχετικών συνεργασιών, την καπιταλιστική ανάκαμψη, σε βάρος βέβαια των λαϊκών συμφερόντων. Η πολιτική, άλλωστε, της αποδόμησης των δημοτικών δομών και της παράδοσης δράσεων, έργων και υπηρεσιών της Τοπικής Διοίκησης υλοποιείται σταθερά τα τελευταία χρόνια και εντείνεται την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, με μηδενική αντίδραση από τα όργανα της Τοπικής Διοίκησης και σχεδόν απόλυτη συναίνεση από τους εκπροσώπους της.
Στην 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση, συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης.

31 Οκτωβρίου 2016

Οι αγρότες συντονίζουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Αποφάσισαν αγωνιστικές δράσεις για το επόμενο διάστημα

Με τη μαζική συμμετοχή εκπροσώπων του αγροτικού κινήματος από όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Οκτώβρη, στη Νίκαια της Λάρισας, η πανελλαδική σύσκεψη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον πανελλαδικό συντονισμό των αγροτικών κινητοποιήσεων, την οποία οργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Στη σύσκεψη, πήραν μέρος εκπρόσωποι 11 Ομοσπονδιών και 100 και πλέον Αγροτικών Συλλόγων, καθώς και δεκάδων Επιτροπών Μπλόκων και Επιτροπών Αγώνα από 41 νομούς της Ελλάδας.
Την εισήγηση στη σύσκεψη παρουσίασε ο Β. Μπούτας, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας κι ακολούθησαν παρεμβάσεις άλλων στελεχών του αγροτικού κινήματος από όλη τη χώρα,
Στη σύσκεψη αποφασίσθηκε:
1. Να συνεχιστούν και να ενταθούν οι προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του αγροτικού κινήματος με τη μαζικοποίηση και το δυνάμωμα των υπαρχόντων αγροτικών συλλόγων και τη δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν.
2. Να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο αιτημάτων - διεκδικήσεων της κινητοποίησης του περασμένου χειμώνα και να συμπληρωθεί με νέα αιτήματα, τα οποία αφορούν σε νέα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους αγρότες από την εφαρμογή των μέτρων του τρίτου μνημονίου και ης νέας ΚΑΠ της Ε.Ε.
3. Να ξεκινήσουν άμεσα πολύμορφες, κατά τόπους, αγωνιστικές δράσεις, όπως , παρεμβάσεις στις εφορίες, στις τράπεζες, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ΟΓΑ, στον ΕΛΓΑ, στη ΔΕΗ κ.α, καθώς και αγωνιστικές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, με τρακτέρ κι άλλα αγροτικά μηχανήματα, σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, με το συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων που θα συμπληρώνεται με τα τοπικά.
4. Να συμμετάσχει ενεργά το αγροτικό κίνημα στις εργατικές και άλλες λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, όπως στην πανελλαδική πανεργατική απεργία που προγραμματίζεται για τις 24 Νοέμβρη, στις άλλες κινητοποιήσεις για τον επικείμενο προϋπολογισμό κι άλλα αντιλαϊκά μέτρα, στο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο για την ουσιαστική προστασία από την ανεργία και για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Νοέμβρη, στις 7 μμ, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας κ.α.
5. Στα μέσα του ερχόμενου Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία θα κάνει τον απολογισμό της μέχρι τότε αγωνιστικής δράσης και θα πάρει αποφάσεις και μέτρα για την κλιμάκωση και τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων, καθορίζοντας συγκεκριμένο αγωνιστικό χρονοδιάγραμμα.
Στη σύσκεψη τονίστηκε, για μια ακόμα φορά, ότι αντίπαλος είναι οι εμποροβιομήχανοι που, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους για κερδοφορία, αγοράζουν όσο μπορούν φθηνότερα τα αγροτικά προϊόντα και τα πουλούν όσο το δυνατόν ακριβότερα στους καταναλωτές, οι τράπεζες που ρουφούν το αίμα της εργαζόμενης αγροτιάς, η ΕΕ, οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα κόμματα που υλοποιούν και στηρίζουν την πολιτική ξεκληρίσματος της μικρομεσαίας αγροτιάς.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα διαχωρίζεται σαφώς από τη «γραμμή» στήριξης της ΚΑΠ της ΕΕ και των συμφερόντων των μεγαλοαγροτών, καθώς και της εξυπηρέτησης τωρινών και επόμενων κυβερνητικών σκοπιμοτήτων, την οποία υπηρετούν κάποια αγροτοσυνδικαλιστικά σχήματα, που εμφανίζονται ξανά τώρα με στόχο να ξεστρατίσουν τον αγώνα από την πορεία του.

21 Οκτωβρίου 2016

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας , στις 25 Οκτωβρίου 2016 .

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Λήψη απόφασης περί εγκρισης ή μη του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Αλεξάνδρειας Β΄Φάση : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
(σχετική η αριθ. 04/2016 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξπάνδρειας)
2.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της έκθεσης της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας
3.Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή πρότασης (αιτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξάνδρειας» στο πλαίσιο του ΟΧΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου
4.Λήψη απόφασης για:
Α.Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: << Προμήθεια , Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας>> από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β.Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 για την ως άνω προμήθεια και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Κεντρική Μακεδονία>> στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 και την έγκριση της μελέτης,
Δ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ,
Ε.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ.Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

5. Λήψη απόφασης για:
Α.την υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β, με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας»
Β.την έγκριση της στελέχωσης της ως άνω δομής από υπαλλήλους προβλεπόμενων ειδικοτήτων και με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών (Πρόσκληση 028.9iv με Α/Α ΟΠΣ 1548)
Γ.την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Έντυπου υποβολής πρότασης
Δ.την έγκριση και υποβολή της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια μέσα της προτεινόμενης Πράξης
Ε.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη συγκρότηση «Ομάδας Έργου» και για τον ορισμό Υπευθύνου της  προτεινόμενης Πράξης και
ΣΤ.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
6.Ληψη αποφασης περι οριστικης παραλαβης της πραξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» με κωδικο ΟΠΣ 265971
7.10η αναμορφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 281/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)
8.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν
9.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ>>
 (Α.Μ. 57/2015)
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>
 (Α.Μ. 56/2012)                                                                                                                                      
11.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Κεφαλοχώρι
12.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Καμποχώρι
13.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Σχοινά
14.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Ραψομανίκη
15.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Πλάτανο
16.Λήψη απόφασης για : Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησί
17.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας
18.Ληψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βρυσακίου Δήμου Αλεξάνδρειας
19.Δ΄τροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)


18 Οκτωβρίου 2016

Η ομιλία του Δημ. Πανταζόπουλου στο δημαρχείο της Αλεξάνδρειας, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης του Γιδά.

Ξεδιπλώνοντας τις σελίδες της ιστορίας της εποχής του λεγόμενου Μακεδονικού Αγώνα.
Με ιδιαίτερη χαρά – δήλωσε από το βήμα της αίθουσας του Δημοτικού Συμβούλιου Αλεξάνδρειας, ο ομιλητής- αποδέχθηκα την πρόταση να συμμετάσχω στην σημερινή εκδήλωση από άλλο μετερίζι, αυτό της κατάθεσης κάποιων ιστορικών στοιχείων, που έχουν αναφορά στην απελευθέρωση του τόπου μας από τον Τουρκικό ζυγό το 1912. Η τιμή είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς καλούμαι να συμμετάσχω σε μια ιδιαίτερη στιγμή, τη βράβευση των συμπολιτών και συνδημοτών αθλητών μας για τις εφετινές διακρίσεις τους.
Στην αρχή είχα κάποιους ενδοιασμούς για το τι πρέπει να παρουσιάσω στην σημερινή μας εκδήλωση, καθώς είναι χιλιοειπωμένα τα γεγονότα αυτών των ημερών. Τα καταθέσαμε πολλές φορές και ο υποφαινόμενος και άλλος ερευνητής της τοπικής μας ιστορίας. Είχα βέβαια και το πρόβλημα πως θα συνδεθεί η σημερινή μας εκδήλωση της βράβευσης των αθλητών μας με το τι θα πρέπει να παρουσιαστεί και που να δένει, ας μου επιτραπεί η έκφραση το τότε και το τώρα.
Τελικά, αποδέχθηκα την πρόταση γιατί τις τότε εθνικές μας προσπάθειες με τις σημερινές διακρίσεις των αθλητών μας, τις συνδέει μια και μόνο λέξη, η λέξη ΑΓΩΝΑΣ.Τότε, οι πρόγονοί μας αγωνίζονταν για την φυσική επιβίωση του Ελληνισμού στα αιματοβαμμένα χώματα της Μακεδονίας μας και την εθνική μας αποκατάσταση, την απελευθέρωση αυτής της Ελληνικής γης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Ελεύθερης Ελλάδας, της παλιάς Ελλάδας όπως την αποκαλούσαν οι παππούδες μας. Σήμερα, τα δισέγγονά τους, μαζί με τα παιδιά αλλοδαπών, οικονομικών και όχι μόνο μεταναστών, που μετέχουν της Ελληνικής παιδείας ενσυνείδητα, αγωνίζονται σε έναν άλλο τομέα, τον αθλητισμό σε Πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και διεθνώς, για να μας κάνουν υπερήφανους με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους.
Επιτρέψτε μου λοιπόν, έστω και καταχρηστικά σε αυτό το σημείο, να ξεδιπλώσω τις σελίδες της ιστορίας της εποχής του λεγόμενου Μακεδονικού Αγώνα, που ήταν τόσο επώδυνος και αιματηρός, αλλά ουσιαστικός, της φυσικής επιβίωσης ημών των Μακεδόνων στις εστίες μας και εν τέλει πρόδρομος της απελευθέρωσής μας, για να είμαστε τώρα ελεύθεροι και να τιμάμε τα παιδιά μας σήμερα στο ευ αγωνίζεσθαι, στον  αθλητισμό ευτυχώς και όχι στον πόλεμο.
Η Τουρκική κατοχή λοιπόν ήταν ομολογουμένως μία από της χειρότερες που γνώρισε το ανθρώπινο γένος και όσον αφορά την περιοχή μας άρχισε σχετικά πιο νωρίς από άλλες Ελληνικές περιοχές, ήδη από τον 14ο αιώνα και τα δεινά που επέφερε στους υπόδουλους ραγιάδες περιγράφονται από τους περιηγητές και τους ιστορικούς με τα μελανότερα χρώματα. Ήταν τότε που ο Γαζή Εβρενός μπέης καταλαμβάνει τον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας και τα Ρουμλουκιώτικα χωριά παραχωρούνται από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Β’ ως κτήματα στον ίδιο και στους απογόνους του.
Το Ρουμλούκι και τότε, αλλά και στη συνέχεια, κατοικούνταν από αμιγώς Ελληνικό πληθυσμό, γεγονός που έδωσε την αφορμή στους Τούρκους κατακτητές να το ονομάσουν έτσι, δηλαδή Ρωμιότοπο, Ελληνότοπο. Παρά την γειτνίασή του με δυο μεγάλες Μακεδονικές πόλεις, την Βέροια και την Θεσσαλονίκη και τις συχνές βαρβαρικές επιδρομές που γνώριζαν, εν τούτοις, η μορφολογία του εδάφους με τα έλη και τις παραποτάμιες διακλαδώσεις που εναλλάσσονταν με μεγάλα και πυκνά δάση, σε συνδυασμό με το βαρύ υγρό και άκρως ανθυγιεινό του κλίμα, συνέβαλε στο να περνούν μόνο οι επιδρομείς, να ληστεύουν τον τόπο και να φεύγουν, αφήνοντας τους καλά κρυμμένους στα φυσικά κρησφύγετα της περιοχής έλληνες κατοίκους να δημιουργήσουν από την αρχή μέσα από τα αποκαΐδια της καταστροφής.
Η περίοδος των πρώτων χρόνων της τουρκοκρατίας χαρακτηρίζεται κυρίως για την αγωνιώδη προσπάθεια προς φυσική επιβίωση των Ρουμλουκιωτών, ενώ αργότερα, ήδη από τον 16ο και 17ο αιώνα, εμφανίζονται ενέργειες αντίστασης των κατοίκων ενάντια στην αυθαιρεσία των μπέηδων και των άτακτων μουσουλμάνων που καταδυναστεύουν τον γηγενή πληθυσμό και οργανώνονται οι πρώτες ένοπλες ομάδες κυρίως στα Ρουμλουκιώτικα χωριά που βρίσκονται στους πρόποδες των Πιερίων ή συνορεύον μ’ αυτά. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη τριών Μονών στην περιοχή, του Αγίου Αθανασίου της Σφήνιτσας, των Αγίων Αναργύρων Νησίου και των Αγίων Πάντων στα Παλατίτσια, σφυρηλατούν την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ραγιάδων, καθώς στις εγκαταστάσεις τουςλειτουργούν κρυφά και φανερά σχολεία για τα Ελληνόπουλα. Μέχρι, που στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα η Θεία Πρόνοια μας φέρνει ως Επίσκοπο στην Καμπανία τον Θεόφιλο Παπαφίλη των εξ Ιωαννίνων, μία από τις πιο σεμνές και πνευματικές μορφές ιεραρχών όλης της Οθωμανικής περιόδου, που ουσιαστικά βάζει τις βάσεις για την θρησκευτική σφυρηλάτηση και την εθνική αφύπνιση των Ρουμλουκιωτών, μέσα κυρίως από το εκπαιδευτικό και θεολογικό του έργο, που σε συνδυασμό με το φλογερό κήρυγμα του Κοσμά του Αιτωλού, ξαναγεννά κατ’ ουσίαν πνευματικά το Ρουμλούκι, τονώνει το Εθνικό αίσθημα και ενισχύει την ελπίδα για λευτεριά.
Μία ελπίδα που δεν στερεύει όταν κατά την επανάσταση του 1821, όλο το Ρουμλούκι πυρπολείται απ’ άκρη σ’ άκρη, αλλά συνεχίζει να σιγοκαίει μέσα στα νέα δεινά και την καταστροφή που επέφερε η αποτυχία της επανάστασης. Υπάρχει όμως η παλαιά Ελλάδα, το ελεύθερο εκείνο, έστω και μικρό κομμάτι ελληνισμού, που στα μάτια και στις ψυχές των υποδούλων είναι η μαγιά και για την εθνική αποκατάσταση. Στα 1878, μια ακόμη επανάσταση πνίγεται στο αίμα, αυτή τη φορά στα γειτονικά Πιέρια, όπου συμμετέχουν και αρκετά Ρουμλουκιώτικα χωριά, κυρίως γειτνιάζοντα με τα υψίπεδα των Πιερίων και που πολύ  γλαφυρά ο Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος μας περιγράφει μέσα από τα απομνημονεύματά του τις δοκιμασίες και την ταλαιπωρία των Ραγιάδων και όλη την προετοιμασία και την κήρυξη της επανάστασης, βήμα προς βήμα, ημέρα προς ημέρα, μέχρι την τραγική κατάληξή της.
Αυτή όμως την εποχή, ένας νέος εχθρός κάνει την εμφάνισή του στα Μακεδονικά χώματα, πιο επικίνδυνος και από αυτούς τους τούρκους. Ήταν τότε που κορυφώθηκαν οι προσπάθειες των Βουλγάρων για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας, προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά το όνειρο του Βουλγαρικού μεγαλοϊδεατισμού, η ίδρυση της Μεγάλης Βουλγαρίας με έξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος και που βέβαια πάντα υποβάθμιζε βάση της θεωρίας του πανσλαβισμού η Ρωσία. Ως κύριο μέσο προς την επίτευξή του τέθηκε η απόσχιση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από τον κορμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Για το σκοπό αυτό εισχωρούν στα Μακεδονικά χώματα διάφορα ένοπλα σώματα, οι γνωστοί Κομιτατζήδες, που επιδίδονται σε ένα όργιο απειλών, διώξεωνκαι σφαγών, για να προσεταιριστούν, έστω και με την βία τους ντόπιους πληθυσμούς. Όπου η «πειθώ» δεν έφερε αποτελέσματα, χρησιμοποιούνταν η βία.
Ο Ελληνισμός πλέον της Μακεδονίας κινδύνευε με την φυσική του εξόντωση. Όταν οι δραματικές φωνές ικεσίας προς βοήθεια απευθύνονταν εις ώτα μη ακουόντων στην ελεύθερη Ελλάδα, η οποία δεν μπορούσε να συνέλθει ακόμη από τις συνέπειες της ντροπιαστικής ήττας του ελληνοτουρκού  πολέμου του 1897, οι Μακεδόνες αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους, με δικά τους μέσα, σχηματίζοντας τα πρώτα κύτταρα και τους πυρήνες αντίστασης μέσα από την Εκκλησία, τις Κοινότητές τους και τα παλαιά αντάρτικα σώματα από ντόπιους κατοίκους, με μέσα πενιχρά.
Η περιοχή του Ρουμλουκιού και ιδιαίτερα του Βάλτου, θα βρεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των συγκλονιστικών γεγονότων, κυρίως λόγω της σημαντικής γεωγραφικής του θέσης. Ο Βάλτος, με αβαθή νερά και την πυκνή του βλάστηση από καλάμια και ραγάζια, θα επιλεγεί από τους Βούλγαρους ως βάση και τόπος εξόρμησής τους. Μετά το 1903, περίπου 250 Κομιτατζήδες εισέρχονται σ’ αυτόν και καταλαμβάνουν το βορειοδυτικό του τμήμα, μετατρέποντας τις πρωτόγονες ψαράδικες καλύβες με την ενίσχυσή τους με προχώματα σε πραγματικά φρούρια. Αυτή η εγκατάστασή τους αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για τους Ρουμλουκιώτες, κυρίως των παραλίμνιων χωριών, καθώς έπαυσαν να εισέρχονται άφοβα στη λίμνη, αφού σε κάθε βήμα τους ήταν εκτεθειμένοι στους Βούλγαρους, ενώ εκδηλώθηκε πληθώρα απειλών και εκβιασμών απ’ τους τελευταίους για την προσχώρησή τους στη Βουλγαρική Μεγάλη Ιδέα.
Οι Ρουμλουκιώτες από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Οι γηγενείς οπλαρχηγοί Τζόλας Περήφανος (Γεώργιος Κυριαζόπουλος) και Θεοχάρης Κούγκας, μαζί με τον Γιαννιτσιώτη Γιώτα Γκόνο, εισέρχονται στην λίμνη και προσπαθούν να προστατέψουν τους γηγενείς κατοίκους. Χαρακτηριστική του κλίματος της εποχής είναι η αναφορά ενός συνεργάτη του Ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης με το ψευδώνυμο «Προμηθέας» προς τον Πρόξενο Λάμπρο Κορομηλά, όπου μεταξύ άλλων λέγει πως «τα χωριά Σχοινά, Νησί, Τριχοβίστα και Σκυλίτσι, τα ευρισκόμενα παρά την λίμνη είναι τρομοκρατημένα από τους εν τη λίμνη Βουλγάρους και χρήζουν εμψυχώσεως». Δύσκολες και δραματικές ώρες περνούν οι Ρουμλουκιώτες Ραγιάδες. Από ποιον και από τι να φυλαχτούν, από τους σκληρούς Τούρκους και Τουρκαλβανούς μπέηδες,  από την σκληρότητα των φορέων της Οθωμανικής διοικήσεως, από την ένδεια που επέβαλε ο λιτός τρόπος διαβίωσής τους ή από το μένος των Κομιτατζήδων;
Ο θάνατος όμως του Παύλου Μελά, ξύπνησε από τον λήθαργο το Ελληνικό Κράτος και την Κοινωνία των ελεύθερων αδελφών και έγινε η αιτία να ενημερωθεί στο σύνολό του ο Ελληνισμός για την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μακεδονία. Αξιοσημείωτη κρίνεται η χρηματική βοήθεια των Ελληνικών Κοινοτήτων της διασποράς, αλλά και ιδιωτών από αυτές τις περιοχές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν ονόματα από την Τραπεζούντα μέχρι και το Χαρτούμ στο Σουδάν. Τότε πλέον, η φλόγα της προσφοράς ανάβει και πληθώρα νέων αξιωματικών, οπλίτες και πολίτες, όλοι τους εθελοντές, σπεύδουν να καταταγούν στα δημιουργηθέντα ανταρτικά σώματα, τα οποία υπό την ηγεσία ικανότητατων αξιωματικών και την καθοδήγηση του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης ήρθαν στην Μακεδονία και έδωσαν νέα πνοή και ώθηση στον Αγώνα.
Η επιλογή του Βάλτου ως το κεντρικό σημείο δράσης δεν ήταν τυχαία. Όποιος τον ήλεγχε, διατηρούσε τον έλεγχο και στις οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες από νότο προς βορά και δύση, ενώ ταυτόχρονα το ανόθευτο του Ελληνικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την γειτνίαση της περιοχής μας με το κέντρο του Αγώνα, την Θεσσαλονίκη και τις σκάλες του Θερμαϊκού, εκ των πραγμάτων καθιστούσε το Βάλτο ως το ορμητήριο των Μακεδονομάχων. Οι Έλληνες εθελοντές από την ελεύθερη Ελλάδα με τη συμμετοχή και τη συνεργασία πολλών ντόπιων εισέρχονται στο Βάλτο και ένας ιδιόμορφος πλέον αμφίβιος πόλεμος εξελίσσεται στη λίμνη για το ποιος τελικά θα επικρατήσει. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί και καπεταναίοι που έδρασαν αυτή την περίοδο ήσαν πολλοί, μεταξύ των οποίων μνημονεύονται οι Άγρας, Νικηφόρος, Παπατζανετέας, Στέφος, Πετρίλος, Γαρέζος, Κάλλας, Μπενής, Σκουντρής, Ρόκας, Ζήριας, Γαρέφης, Κλάπας, Μπαντής, Καψάλης, Δράκος, Παπαδάκης, Καβοδόρος, Καραντάνος, Ταμβάκης, Τηλιγάδης, Ρουπακιάς, Νικηφόρος Β’, Γκρέκος, Μπουκουβάλας, Ματαπάς, Κόρακας, Γκόνος και κοντά τους οι γηγενείς Ρουμλουκιώτες Τζόλας Περήφανος, Απόστολος Ματόπουλος και Θεοχάρης Κούγκας, με πλήθος ανδρών εθελοντών ντόπιων, που συνέβαλαν στην εθνική προσπάθεια ως τακτικοί ή επικουρικοί οπλίτες, τροφοδότες, μεταφορείς, οδηγοί, εργάτες, πληροφοριοδότες, τραυματιοφορείς και βαρκάρηδες.Τα όπλα και τα πυρομαχικά, νύχτα ξεφορτώνονταν στο Κλειδί και από εκεί με μύριες προφυλάξεις μεταφέρονταν με άμαξες ή με ζώα, καμουφλαρισμένα καλά, στο Γιδά, για να μετακινηθούν σιδηροδρομικώς στη Βόρεια και Δυτική Μακεδονία ή στα Παραλίμνια Ρουμλουκιώτικα χωριά για τους Μακεδονομάχους του Βάλτου. Κεντρικό δε ρόλο στον όλο Αγώνα διαδραμάτισε η ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στο χωριό Νησί, ενώ σε όλα σχεδόν τα χωριά οι ιερείς και οι δάσκαλοι ήταν οι εμψυχωτές των κατοίκων. Στον Γιδά ξεχώρισε τότε ιδιαίτερα η προσφορά του δασκάλου και αργότερα ιερέα Αντωνίου Μοσχόπουλου.
Η όλη αυτή δραστηριότητα των Ρουμλουκιωτών δεν ξέφυγε της προσοχής και των αντίποινων των Βουλγάρων. Δεκάδες Ρουμλουκιώτες φονεύονται ή τραυματίζονται, ενώ το χωριό Νησί πυρπολείται το 1906, ζώντας το δικό του ολοκαύτωμα. Αυτή τη φορά όμως οι Ρουμλουκιώτες δεν ήσαν οι άμοιροι χωρικοί που βρέθηκαν βορά στον πέλεκυ του εχθρού. Με την βοήθεια των συνελλήνων εθελοντών αδελφών από την παλαιά Ελλάδα και την καθοδήγηση του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, οι άοπλοι αγρότες, οι ψαράδες και οι κτηνοτρόφοι του κάμπου οπλίζονται και εκπαιδεύονται στα όπλα οργανωμένα και μεθοδικά, ενώ η ελευθερία στις καλύβες του Βάλτου, όπου κυμάτιζε η Ελληνική σημαία, σφυρηλατεί στις ψυχές τους την πεποίθηση ότι όντως δεν θα αργήσει να έρθει και σ’ αυτόν τον πολυβασανισμένο τόπο η λευτεριά. Μέχρι και οι Τουρκικές αρχές ανησύχησαν με την πειθαρχία και την τάξη που επικρατούσε στο Ρουμλούκι και διαισθάνονταν πλέον ότι κάτι έχει αλλάξει.
Το 1908 εκδηλώνεται το Κίνημα των Νεοτούρκων, με κύριο στόχο την ψήφιση Συντάγματος και την αντιμετώπιση της σήψης στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι διενέξεις μεταξύ των Χριστιανών, διαφορετικών όμως Εθνοτήτων, υπηκόων της αυτοκρατορίας, αναστέλλονται και στις ψυχές τους κυριαρχεί η ελπίδα ότι κάτι επιτέλους θα αλλάξει. Η ισονομία και η ισοπολιτεία που υπόσχονται και διατυμπανίζουν οι Νεότουρκοι ηχούν καλά στους Ραγιάδες. Τα ένοπλα σώματα διαλύονται, τα όπλα κρύβονται επιμελώς στις πόλεις και τα χωριά και οι παλαιοελλαδίτες Μακεδονομάχοι αναχωρούν για την ελεύθερη Ελλάδα.Δυστυχώς όμως, οι ελπίδες των Ρωμιών γρήγορα εξανεμίζονται. Οι νεότουρκοι είναι χειρότεροι από την πρότερη κρατούσα κατάσταση, καθώς κύριος στόχος τους ήταν η εθνοκάθαρση από τους Χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας και τα σχέδιά τους μπαίνουν σε εφαρμογή. Οι υποσχέσεις τους προς τους Χριστιανούς είναι κενό γράμμα. Στο Ρουμλούκι, ενισχυμένα τμήματα του Τουρκικού στρατού περιπολούν καθημερινώς προς ανακάλυψη κρυμμένων όπλων και σύλληψη παλαιών Μακεδονομάχων. Οι ξυλοδαρμοί, οι βιαιοπραγίες, η αυθαιρεσία και οι εξοντωτικοί έλεγχοι και έρευνες είναι καθημερινό φαινόμενο. Δεκάδες Ρουμλουκιώτες συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Γεντί Κουλέ στην Θεσσαλονίκη ή εξορίζονται στις άνυδρες περιοχές της Μικράς Ασίας. Τα κονάκια των μπέηδων και τα αστυνομικά τμήματα, τα καρακόλια, γίνονται τόποι βασάνου για τον τοπικό πληθυσμό. Μέχρι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρενέβη με παραστάσεις διαμαρτυρίας για την ταλαιπωρία και τα βασανιστήρια των Ρουμλουκιωτών. Και το χειρότερο απ’ όλα, αρκετοί υποχρεώνονται προς στράτευση στον Τουρκικό στρατό. Τότε, αρκετοί καταφεύγουν  στον γειτονικό Βάλτο και τα Ουρμάνια της περιοχής ως φυγάδες ή στην ελεύθερη Ελλάδα, έως και στην Αμερική. Το ίδιο συμβαίνει στους Χριστιανικούς πληθυσμούς όλης της Οθωμανικής Επικράτειας.
Όλα αυτά διαδραματίζονται μέχρι το φθινόπωρο του 1912, όταν τέσσερα Χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής συνεννοούνται μυστικώς, συνάπτουν συνεργασία και κηρύττουν τον πόλεμο στην Τουρκία. Ο κόμπος είχε φθάσει πια στο χτένι και μόνο με πόλεμο θα επιβάλλονταν τα δίκαια των Χριστιανών στην αλαζονική συμπεριφορά των νεοθωμανών.
Στην Ελλάδα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά το κίνημα στο Γουδί και τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού στρατού, ενώ επιπλέον οι φέρελπις νέοι αξιωματικοί, θέλουν να ξεπλύνουν την ντροπή του άτυχου Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Η συνεργασία του Βασιλέα Γεωργίου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου είναι δεδομένη και το μήνυμα της επιστράτευσης και του Εθνικού συναγερμού ηχεί δυνατά απ’ άκρη σ’ άκρη στου πανέλληνες. Από παντού καταφθάνουν εθελοντές κι υλική βοήθεια. Οι Έλληνες από την ελεύθερη Ελλάδα έως την μακρινή Αμερική, το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια, το Χαρτούμ, την Κύπρο, το Λονδίνο και το Παρίσι, τη Ρουμανία και τη Ρωσία, αλλά και από άλλες υπόδουλες στους Τούρκους περιοχές προστρέχουν ως εθελοντές. Παρατηρείται οργασμός προσφοράς και οι προσδοκίες της επιστράτευσης ξεπερνιούνται κατά πολύ περισσότερο.
Έτσι, ξεσπά ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος και οι Ελληνικές μεραρχίες χτυπούν τον Τουρκικό στρατό στα νότια σύνορα της τότε Τουρκίας. Μέσα σε λίγες ημέρες ο περιβόητος τουρκικός στρατός, ο καλά εκπαιδευμένος από γερμανικούς αξιωματικούς, μετατρέπεται σε ορδές άτακτων οπισθοχωρούντων. Τα Ελληνικά κανόνια στον Σαραντάπορο ακούγονται ως το Ρουμλούκι και οι Ρουμλουκιώτες ξενυχτούν αναμένοντας το Ελληνικό στα χωριά τους. Οι παλαιότεροι φέρνουν στην μνήμη τις προφητείες του Πατροκοσμά και είναι βέβαιοι πως επιτέλους τώρα γίνονταν πράξη. Αυτός ο Άγιος των σκλάβων διαβεβαίωνε τους προγόνους τους και εδώ στο Γιδά ότι θα έρθει το Ρωμαίικο και θα έρθει ξαφνικά «ή το βόδι θα αφήσετε στο χωράφι έλεγε, ή το άλογο στο αλώνι, μόνο να έχετε δυο θύρες για να φύγετε γρήγορα». Και επαληθεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Λίγες ημέρες χρειάστηκε να κρυφτούν οι Ρουμλουκιώτες στο Βάλτο και στα γειτονικά δάση μέχρι να περάσει οπισθοχωρώντας ο Τουρκικός στρατός και επιτέλους να δουν τους Έλληνες καβαλάρηδες να μπαίνουν στα χωριά τους, τότε που αρκετοί γέροντες του υποδέχονταν γονατιστοί λέγοντας «νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα ό,τι  είδον οι οφθαλμοί μου την λευτεριά» και οι νεότεροι ξέθαψαν τα κρυμμένα τους όπλα και ενσωματώνονταν στα τμήματα των εθελοντών προσκόπων ή των παλαιών Μακεδονομάχων καπεταναίων και του οργανωμένου Ελληνικού στρατού. Μέρα με τη μέρα τα Ρουμλουκιώτικα χωριά ελευθερώνονταν το ένα μετά το άλλο και οι παππούδες μας έβγαιναν από τις κρυψώνες τους και υποδέχονταν τον Ελληνικό στρατό. Οι δε γυναίκες ασταμάτητα ζύμωναν ψωμιά για να θρέψουν τα φανταράκια ελευθερωτές τους.
Μετά τη μάχη των Γιαννιτσών, ο πόλεμος είχε ήδη κριθεί και η παράδοση της Θεσσαλονίκης επισφράγισε την αίσια για τους Έλληνες κατάληξή του πολέμου. Όλες αυτές τις αγωνιώδεις στιγμές, ο Βασιλιάς Γεώργιος διέμενε στο Γιδά και παρακολουθούσε ανυπόμονα τις εξελίξεις, ενώ από τον εδώ εγκατεστημένο στον Σιδηροδρομικό Σταθμό τηλέγραφο, έφευγε το τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο που αδημονούσε άγρυπνος, μεταφέροντας την ποθητή είδηση ότι έλαβε χώρα η παράδοση της Θεσσαλονίκης στον στρατό μας.
Επρόκειτο για στιγμές μεγαλείου για τον τόπο μας. Μετά από αιώνες σκλαβιάς οι Ρουμλουκιώτες αναπνέουν τον αέρα της ελευθερίας. Ήρθε επιτέλους και στο Ρουμλούκι το Ελληνικό.
Το Ελληνικό ήρθε στο Ρουμλούκι, όμως ο Ελληνισμός πέρασε μύριες άλλες περιπέτειες και δοκιμασίες στον ιστορικό χρόνο από τότε μέχρι σήμερα. Η πατρίδα δοκιμάστηκε και συνεχίζει άλλωστε να δοκιμάζεται μέχρι τον χρόνο που βιώνουμε. Πέρασε μπόρες πολλές και δύσκολες στιγμές περνάει ακόμη.
Παλιά, τα παιδιά αυτού του τόπου διακρίνονταν στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την πολυπόθητη λευτεριά, σήμερα θριαμβεύουν στο Πανελλήνιο και διεθνώς και μας κάνουν υπερήφανους σε πολλούς τομείς, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στην γνώση και στη μόρφωση, στις διεθνείς ανθρωποκεντρικές και όχι μόνο δράσεις και κυρίως στον αθλητισμό. Οι δε μετέχοντες στον μη επαγγελματικό, κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν, τουλάχιστον από εμένα, ισάξιοι των προγόνων τους των μετεχόντων εθνικών μαχών, καθώς φιλότιμα αγωνίζονται εν πολλοίς και χωρίς τα απαραίτητα ή προβλεπόμενα υλικά μέσα και μεταξύ αργυρώνυμων συναθλητών τους στο παγκόσμιο πλέον αθλητικό γίγνεσθαι.
Ασυναίσθητα μάλιστα μεταλαμπαδεύουν προς όλους μας τρεις πανάρχαιες αξίες του αρχαϊκού Ελληνισμού, της άμιλλας, της αριστείας και του ευ αγωνίζεσθαι. Προσωπικά εγώ και είμαι βέβαιος όλοι μας, οφείλουμε να τους ευχηθούμε να έχουν υγεία πάντοτε και προσδοκούμε μεγαλύτερες επιτυχίες στον στίβο ευτυχώς όχι των μαχών, αλλά των αθλητικών χώρων. Το έχουμε όλοι μας ανάγκη και ως άτομα και ως πατρίδα στο σύνολο γιατί σαφέστατα το μέλλον θα είναι πιο φωτεινό και πιο αισιόδοξο καμαρώνοντας αυτά τα παιδιά κι κυρίως έχοντάς τα ως παράδειγμα και πρότυπα προς μίμηση.

Χρόνια Πολλά λοιπόν Ρουμλουκιώτες και Ρουμλουκιώτισσες και του χρόνου να είμαστε γεροί, να ξανανταμώσουμε για να βραβεύσουμε σε μεγαλύτερες επιτυχίες τους σημερινούς μας αθλητές και αθλήτριες, αλλά και άλλους που θα ακολουθήσουν ξωπίσω τους.